Keitä olemme?

Aon Assessment (ent. cut-e) on henkilöstön rekrytointiin ja kehittämiseen tarkoitettujen online-pohjaisten arviointimenetelmien testitoimittaja. Työkalumme ja kompetenssimallimme mahdollistavat kandidaattien objektiivisen arvioinnin ja kaikille reilumman hakuprosessin. Menetelmillämme voit selvittää onko kandidaateilla roolin kannalta olennaisia kykyjä ja taitoja sekä sopiiko hän persoonallisuudeltaan haettuun rooliin ja yrityskulttuuriin. Työkalujamme voi hyödyntää niin seulontaan eli lupaavimpien kandidaattien identifioimiseen heti prosessien alkuvaiheissa kuin myös lisätietojen hankkimiseen kandidaateista prosessin myöhemmissä vaiheissa. Ratkaisumme ovat tieteellisesti korkealaatuisia, innovatiivisia, nopeita ja mukaansatempaavia.

Uskomme siihen, että rekrytointiprosessien tulisi olla mahdollisimman helppoja ja yksinkertaisia kaikille osapuolille. Siksi menetelmämme onkin suunniteltu käyttäjäystävällisiksi ja helposti käyttöön otettaviksi. Myös niiden tulokset ovat helposti ymmärrettävissä.

Sertifiointikoulutus


Haluamme varmistaa, että asiakkaistamme tulee arviointimenetelmiemme asiantuntevia käyttäjiä ja menetelmillämme tehdyt henkilöarvioinnit ovat laadukkaita ja luotettavia. Pitämällä huolta siitä, että arviointimenetelmiämme käytetään oikein voimme myös varmistaa, että ne palvelevat parhaalla tavalla niin rekrytoivan organisaation kuin kandidaattienkin etuja. Tämän vuoksi järjestämme säännöllisesti sekä avoimia koulutuksia että räätälöityjä in-house-koulutuksia. Koulutusten tarkoitus on tarjota osallistujille tarvittava osaaminen arviointimenetelmiemme käyttöön.

 

Otathan meihin yhteyttä tiedustellaksesi lisää tai ilmoittautuaksesi koulutukseen.

Sertifiointikoulutus

Pätevyys arviointimenetelmiemme itsenäiseen käyttöön

 

Järjestämme avoimia sertifiointikoulutus joka toinen kuukausi. Sertifiointikoulutus on kaksipäiväinen koulutus, jota seuraa noin puolen päivän seurantapäivä. Koulutus tarjoaa valmiudet arviointimenetelmiemme hallintaan ja tulosten tulkitsemiseen.

Pääsisältö ja oppimistavoitteet

 • Henkilöarviointien perustaa - mitä on persoonallisuus, motivaatio ja kyvykkyys sekä miten niitä mitataan
 • Yleisimmät arviointimenetelmämme, testitulosten tulkinta ja palautteenanto
 • Järjestelmämme käyttö
 

Hyödyt

 • Opit tuntemaan arviointimenetelmämme ja valitsemaan niistä juuri teidän tarpeisiinne sopivimmat
 • Opit hyödyntämään testituloksia ja kompetenssipohjaista haastattelua rekrytoinnin tukena
 

Kenelle koulutus on suunnattu?
Tämä koulutus soveltuu HR-ammattilaisille tai muille rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen parissa työskentelevilla, jotka haluavat saada lisätyökaluja prosessiensa tueksi.

Tämä kurssi on saatavilla myös in-house-koulutuksena.

 

Esimieskoulutus

Lyhyt ja napakka tietopaketti rekrytoiville esimiehille

 

Arviointimenetelmämme tarjoavat esimiehille arvokasta lisäapua rekrytointien tueksi. Esimieskoulutuksen avulla esimiehet oppivat perusasiat arviointimenetelmistämme, niiden hallinnoimisesta, tulosten tulkitsemisesta ja kompetenssipohjaisesta haastattelusta. Näin he voivat hyödyntää arviointimenetelmiämme rekrytointiprosesseissaan ja saada tukea rekrytointipäätöksiinsä.

Pääsisältö ja oppimistavoitteet

 • Työpsykologisten arviointimenetelmien tuoma etu rekrytoinneissa
 • Yleisimmät arviointimenetelmämme ja tulosten tulkinta
 • Kompetenssimallin ja siihen perustuvan kompetenssipohjaisen haastattelun hyödyntäminen rekrytoinnissa


Kenelle koulutus on suunnattu?
Tämä koulutus on suunniteltu rekrytoiville esimiehille, jotka ovat vahvasti mukana rekrytointiprosesseissa ja joille halutaan lisää informaatiota rekrytointipäätösten tueksi sekä enemmän autonomiaa arviointimenetelmien tulosten tulkintaan.

Sertifointikoulututs on saatavilla vain in-house-koulutuksena.
 

 

360 palautteenanto -koulutus

Opi antamaan palautetta 360 arvioinnista ja tukemaan kehittymistä

 

Autamme asiakasorganisatioitamme heidän henkilöstön kehittämisprojekteissaan 360 arviointijärjestelmämme avulla. Voimme räätälöidä organisaatiollesi 360 palautteenantoon koulutuksen, joka vastaa juuri teidän tarpeisiinne ja vaatimuksiinne. Koulutuksen myötä opitte antamaan 360 arvioinnista palautetta niin, että saatte parhaan mahdollisen hyödyn prosessista.

 • 360 palautteen hyödyt ja tavoitteet
 • 360 palauteprosessin luomisessa huomioitavat asiat
 • Palautteenanto ja coachaaminen kehitysalueilla
 • 360 arviointiprosessissa käytettävien kompetenssien valinta
 • Vinkkejä kyselyn luomiseen ja prosessin johtamiseen niin, että siitä saa parhaan hyödyn irti

Ota yhteyttä selvittääksesi, miten voimme yhdessä kehittää kyvykkyysstrategiaasi.