Dyrk potensialet til dine ansatte

Verden endrer seg i ubønnhørlig takt. Jaget etter profitt, kundetilfredshet og vekst tvinger organisasjoner til å tenke nytt hver eneste dag. Du trenger en partner du kan stole på; våre produkter og tjenester hjelper deg med å posisjonere deg for fremtiden. 

Sett standarden for
fremtidens arbeidsplass

 En fremtidsrettet rekrutteringsprosess knyttet opp til din forretningsstrategi.

Vær spydspissen i den
digitale tidsalder  

Identifiser kandidater med høy grad av digital kompetanse.

Deploy
Talent Data 

Gjennom bruk av digitale rekrutteringsløsninger sitter du på verdifull data som enkelt knyttes opp til din forretningsstrategi.

 

En partner du kan stole på. La oss ta deg inn i fremtiden - skritt for skritt

1. Skap fremtidens arbeidsplass

Vi hjelper deg fra start til slutt med å knytte rekruttering og talentutvikling opp mot fremtidens behov. Sammen finner vi ut av hvordan din organisasjonen skal posisjonere seg for kommende utfordringer; vi kartlegger fallgruver, definerer behov og identifiserer hva som kreves for å komme den digitale tidsalder i møte.

 

2. En bærekraftig fremtidsvisjon

Å erkjenne viktigheten av endring er kun starten på en lang reise. Å vite hvor du skal ta organisasjonen er noe ganske annet. Hvor forberedt er dine ansatte for endringene som venter? I hvor stor grad er teamet ditt nysgjerrig, lærevillig og parat for å ta del i endringene som ligger i emning? Kartlegging, omfordeling og forflytning av digitale talent i organisasjonen bidrar til å strømlinjeforme organisasjonen. Vi arbeider med organisasjoner i alle sektorer for å sammen skape en digital bro mellom nåtid og fremtid. Vårt endringsteam står klart til å hjelpe deg.

 

3. Tilpass rekrutteringsstrategien til morgendagens behov

Når man har staket ut veien vil det være hensiktsmessig å knytte rekruttering og talentutvikling opp mot organisasjonens forretningsstrategi. Vi hjelper deg med å kartlegge essensielle kompetanser, nødvendige evner og atferdstrekk som vil hjelpe organisasjonen i riktig retning. Sammen legger vi en strategi som sikrer riktig person på rett plass til rett tid. 

 

4. En arbeidskultur i endring

Arbeidspsykologisk testing, utførlig kandidatdata og et skarpt blikk for morgendagens behov kan brukes for å kartlegge kompetansegapet i din organisasjon.
 
Bruk av arbeidspsykologisk testing støtter oppunder en dynamisk læringskultur og fremmer nysgjerrighet og driftighet i organisasjonen.

Aons endringseksperter

  • Erfaring innen endringsledelse
  • Eksperter innen prediktiv talentanalyse
  • Organisasjonspsykologer 
  • Mobiltilpasset, innovativ og valid kartlegging
  • Insiktsfulle rapporter for individer, team og organisasjoner
  • Global tilstedeværelse

 

Snakk med oss om hvordan vi kan drive din talentstrategi.

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise

Fortsatt ikke overbevist? Les mer