Personlighetskartlegging tilfører rekrutteringsprosessen treffsikkerhet

Å kunne forutse hvordan andre vil agere og oppføre seg på arbeidsplassen er av stor verdi når du skal ta informerte valg. Aons arbeidsrelaterte personlighetstester måler personlighetsdimensjoner som er relevante for din arbeidsplass. Vi hjelper deg med å:

Identifisere kandidater
med størst potensial

 

Velg ut de som vil trives best i rollen og i organisasjonskulturen.

Finne sammenhengen mellom personlighet og prestasjon

Enable talent to gain self-insight and pinpoint areas for development. 

Forutse
fremtidig suksess


Identifiser de som har riktig motivasjonen, verdier og egenskaper for din organisasjon.

Aons personlighetskartlegging hjelper deg med å:

Fange opp relevante personlighetstrekk

Kandidater ansettes på grunn av sine evner, men sies opp på grunn av personligheten. Denne dårlige trenden kan endelig bli historie, med hjelp av Aons personlighetskartlegging. Alle personlighetstestene i vår portefølje er adaptive, korte, sikret mot juks og kan vise til god validitet.

Aons personlighetstester kan brukes tidlig i rekrutteringsprosessen for å luke ut uønskede kandidater. Testene kan også brukes i de senere faser av prosessen og kan da suppleres med en intervjuguide som effektivt kan brukes til å validere testresultatene.

 

Bli kjent med kandidatens motiver og verdier

Hvis organisasjonen din skal oppnå suksess er det helt nødvendig med kandidater som matcher godt med organisasjonens verdier, og som er motiverte. Aons motivasjonstest kartlegger nøkkeldimensjonene for for prestasjon. Testen gjennomføres raskt og gir deg som arbeidsgiver en tydelig oversikt over hvordan kandidaten skårer på tvers av 18 motivasjonsfaktorer.
 

 

Gjenkjenn kontraproduktiv atferd  

Å kunne gjenkjenne kontraproduktiv arbeidsatferd er helt nødvendig for å inngå uønskede hendelser eller økonomisk tap. Å forstå en kandidats etiske standpunkt kan være et verdifullt tilskudd i ansettelsesprosessen.

Aons integritetstest gir deg innsikt i nettopp kandidatens redelighet og kan derfor anvendes mot roller der sikkerhet og troverdighet står i høysetet.

 

Et verktøy for å kartlegge kreativt potensial

Innovasjon er en helt nødvendig faktor for å få overtaket på sine konkurrenter, enten gjennom å forbedre interne prosedyrer eller å bearbeide kvaliteten på ens leveranser. Innovasjon skapes av vår evne til kreativ tenkning, sammen med vår evne til å anvende kreativiteten vår på en praktisk måte. 

Aon har utviklet et verktøy for nettopp kartlegging av innovasjon og kreativitet.

 

Verdien av å kombinere personlighetstester med andre verktøy

Forskning forteller oss at gode verktøy for personlighetstesting kan gi oss et godt innblikk i kandidatens potensial.

Når det brukes i kombinasjon med evnetester eller SJQer, blir verktøyet enda kraftigere og mer treffsikkert. Sammen gir verktøyene deg den informasjonen du trenger til å ta gode beslutninger.

Målbare resultater

14%
Høyere 
omsetning 

ved å identifisere kandidater suksessrelatert atferd hos kandidater
(Harveys)

42%
Høyere 
fortjeneste 

gjennom talentbeslutninger basert på suksessprofilen
(DELL)

62%
Av søkere
screenet ut

for å fokusere på kandidater som passer bedre i jobben
(Jurys Inn)

50%
Tid
spart

under ansettelse med optimalisert rekrutteringsprosess
(Outcome Health)

Aons personlighetstester oppsummert

  • Selvforklarende med interaktive eksempler
  • Høy sannsynlighet for at kandidaten gjennomfører
  • Sømløs integrering med et stort antall HR-systemer
  • Skreddersydd for et stort antall stillinger
  • Tilpasset ditt brand og din organisasjon
  • Høy validitet og reliabilitet
  • Rask og effektiv; kort gjennomføringstid
  • Tilgjengelig på et stort antall språk
  •  

 

Snakk med oss om hvordan vi kan drive din talentstrategi.

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise

Fortsatt ikke overbevist? Les mer.