Fremtidens organisasjoner

Hvilke ferdigheter og kompetanser trenger din organisasjon for å møte fremtidens utfordringer? Vårt team av organisasjonspsykologer jobber med organisasjoner over hele verden, i alle sektorer, for å justere, optimalisere og realisere interne talentstrategier.
 

Utvikle ledere og medarbeidere

Etabler referanseevner som grunnlag or feedback og rammer for de ansattes vekst. 

Behold
nøkkelmedarbeidere

Gi alle medarbeidere muligheten til å realisere sitt eget potensial ved hjelp av transparente kriteria og karriereveier.

Forbedre organisasjonens
prestasjoner

Utvikle suksessprofiler for å muliggjøre ekstraordinær prestasjon. Juster utviklingsaktiviteter.

 

Utvikle og behold

 

Utvikling

Utvikle talent for å nå forretningsmål
Les mer ›

Beholde

Behold de beste medarbeiderne for å oppnå resultater
Les mer ›

 

 

Utvikling

Utvikle talent for å nå forretningsmål

 

Du ønsker å:

 • Identifisere medarbeidere med høyt potensial og fremtidige ledere?
 • Oppmuntre menneskene i din organisasjon til å ta eierskap og drive egen kompetanseutvikling?
 • Investere i de som mest sannsynlig vil prestere og bli i organisasjonen?
 • Være inkluderende og gi alle medarbeidere utviklingsmuligheter?
 • Skape en intern lærings- og utviklingskultur?
 

Aon's Assessment Solutions tilbyr:

 • Personlighetstester knyttet til organisasjonens kompetansemodell
 • Karrierenavigerende løsninger for å muliggjøre selvdrevet utvikling
 • Papirløse utviklingssenter for å støtte din digitale strategi
 • Rådgivning rundt oppsett og testing for interne rekrutteringsprosesser


Pluss:

 

 

Beholde

Bevar de beste medarbeiderne for å oppnå resultater

 

Du ønsker å:

 • Vite hvem som kommer til å bli i organisasjonen lengre, være engasjerte og prestere bedre?
 • Identifisere hvem som har potensialet til å bli en god leder tidlig?
 • Forstå hvem som er endringsdyktige og vil være en ressurs i fremtiden?
 • Bygge opp kvalifikasjonene til de ansatte slik at ed kan håndtere fremtidige utfordringer?
 

Aon's Assessment Solutions tilbyr:

 • Innsikt i hva som påvirker engasjement og hvordan øke det
 • Valideringsstudier for å kartlegge hva som motiverer dine nøkkelmedarbeidere
 • Career Navigator solutions to help talent understand available options
 • Professional advisory through I/O psychologists on talent strategy

Plus:

 • Stort utvalg av evnetester med høy overflatevaliditet
 • Mobiltilpasset kartlegging
 • Rettferdig og inkluderende kartlegging
 • Tilgjengelig på mer enn 40 språk
 • Svært valide og solide AI-produkter

 

 

Snakk med oss om hvordan vi kan drive
din talentstrategi.

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise

Fortsatt ikke overbevist? Les mer: