Allt du behöver veta om våra tester

Har du blivit inbjuden att göra tester och är nyfiken på hur du kan förbereda dig inför testtillfället? Då rekommenderar vi dig att läsa vidare!

För att hjälpa dig förbereda dig har vi satt ihop ett antal introduktionsfilmer som beskriver några av våra tester. Vi har även samlat frågor som ofta ställs om tester och bett våra experter besvara dem. Nedan finner du värdefulla tips och svar.

Introduktionsfilmer till några av våra tester

Nummer 1

Fakta om tester

Nedan finner du mer information om onlinetester, hur bedömning online utvecklas samt vilka olika typer av tester som finns.

Vad är onlinetestning?

Onlinetestning är en process i vilken specifika färdigheter och egenskaper bedöms genom tester som administreras online. Sådana bedömningar används oftast för urval av talanger för att avgöra hur pass lämplig en kandidat är för ett specifikt jobb.

Hur tas onlinebedömningar fram?

Bedömningen består av flera test eller formulär som besvaras av kandidaten. Olika färdigheter och egenskaper bedöms beroende på vilken roll du söker. Det kan exempelvis vara ett minnestest, ett test av koncentrationsförmåga eller ett språktest. Bedömningen kan också inkludera ett personlighetsformulär. Oftast kan du själv välja i vilken ordning du gör testerna. Det är vanligtvis inte nödvändigt att genomföra alla tester på en gång, utan du kan istället ta pauser emellan.

Hur är testerna strukturerade?

Testerna framtagna av Aon är alltid strukturerade på samma sätt. Till att börja med får du se en kort introduktion med beskrivningar av uppgifterna i testet. Detta följs av en interaktiv del där testet förklaras mer i detalj och det demonstreras vad du kommer att göra. Vanligen behöver du följa specifika anvisningar för att komma vidare till nästa del i instruktionen. För att försäkra dig om att du förstått uppgiften korrekt ombeds du göra några exempeluppgifter.

Dessa inledande delar av testet har ingen tidsbegränsning vilket betyder att du kan ta den tid du behöver när du arbetar dig igenom exempeluppgifterna.

Efter exempeluppgifterna kommer ett sista steg där de viktigaste punkterna om testet summeras. När du påbörjar det riktiga testet har du oftast en tidsbegränsning. Så fort tiden är slut kommer testet att avslutas. Personlighetsformulär görs i regel inte med tidsbegränsning. 

Vilka typer av tester finns?

Det finns flera olika typer. Färdighetstester som mäter exempelvis koncentrationsförmåga, logisk slutledning eller läsförståelse. Personlighetsformulär mäter kvaliteter såsom samarbetsvilja, ambition och hänsynsfullhet. Specifika förmågor mäts med hjälp av tester för specifika kunskaper.

Vad testas inte?

Det är svårt att bedöma hur hjälpsam eller trevlig du är genom ett onlinetest. Uppfyllande av sådana krav bedöms därför istället ofta under intervjun, rollspelsövningar eller i gruppdiskussioner.

Varför används onlinetester allt oftare?

Bedömning online har tydliga fördelar jämfört med traditionella bedömningar. För det första behövs inga administratörer för att genomföra ett onlinetest. Det innebär att magkänsla inte är en faktor när testresultatet tas fram, onlinetester är därmed objektiva. För det andra kan onlinetester predicera, med en relativt hög träffsäkerhet, hur passande en kandidat är för en specifik roll.

Ytterligare praktiska fördelar

 • En sökande kan genomföra onlinetester när och var som helst, till exempel hemifrån. Därigenom uppstår inga resekostnader och testerna kan genomföras i en bekant och stressfri miljö.
 • Den automatiserade bedömningen av resultat sparar tid och pengar. 
 • För företag är den begränsade tiden som krävs en av de främsta fördelarna. Detta möjliggör att ett stort antal kandidater kan inkluderas i urvalsprocessens inledande delar.

Nummer 2

FAQs om onlinetester

Vilken typ av enhet behöver jag, hur hanterar jag nervositet och hur förbereder jag mig bäst? Dessa frågor och många fler besvaras i denna sektion.

Vilken typ av dator behöver jag?

I stort sett vilken dator som helst så länge den har internetåtkomst och en webbläsare (exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox). Det är bättre att använda en nyare webbläsarversion eftersom äldre versioner kan sakna stöd. Några av våra tester är också tillgängliga via smartphone och surfplattor.

Behöver jag något ytterligare material?

Förutom en dator med internet och webbläsare behöver du i princip inget mer. För vissa test kan det dock vara hjälpsamt att använda miniräknare, penna och papper. Vissa uppgifter är exempelvis uppbyggda av flera olika steg och du kan därför ha nytta av att anteckna några tankar. Om något typ av hjälpmedel krävs eller kan vara till hjälp för dig kommer du informeras om det i testets introduktion.

Krävs förkunskaper?

Du behöver inga speciella förkunskaper. Däremot är det en bra idé att bekanta dig med onlinetester innan du tar dig an onlinebedömningen.

Vad kan jag göra för att hantera nervositet? 

Först, kom ihåg att nervositet är helt normalt. En viss nivå av nervositet innan testet kan ha en väldigt positiv effekt: det kanaliserar din uppmärksamhet och mobiliserar din energi. Du kommer förmodligen tycka att det känns bättre när du vet vad du har att förvänta dig.

Jag har en funktionsnedsättning. Vad gör jag?

Att genomgå en onlinebedömning kan vara en utmaning för personer med funktionsnedsättning. För personer som har visuella, motoriska eller annan funktionsnedsättning behöver åtgärder vidtas för att tillgodose noggrann och rättvis bedömning av alla kandidater. I vissa fall kan svårigheter överkommas med tekniska hjälpmedel eller rätt omgivande faktorer. Personer med visuell funktionsnedsättning kan exempelvis använda en skärmförstorare.

Om du är osäker på om du kan delta i en onlinebedömning är det lämpligast att du tar kontakt med företaget du ansöker om jobb hos. Enligt EUs lagar har personer med funktionsnedsättning rätt till säkerhet och underlättande från arbetsgivaren. Detta gäller också ansökningsprocessen. Olika länder och regioner har liknande regler.

Nummer 3

Vad behöver jag veta när jag gör tester? 

Vilken tid är bäst att göra testerna, hur lång tid tar det, vad gör jag om jag blir avbruten? Dessa och flera andra frågor besvaras här.

När ska jag göra testet?

En stor fördel med tester online är att du kan göra dem när du vill. Om du är en nattuggla finns ingen anledning att inte göra dem på natten. Det viktiga är att du känner dig pigg och alert - gör inte testet exempelvis när nu kommit hem från jobbet eller skolan och känner dig trött eller efter att ha tränat väldigt hårt.

Vad borde jag mer tänka på?

Se till att du inte blir störd eller distraherad under tiden du gör testerna. När du startat det faktiska testet kan du inte pausa det och fortsätta senare. Av den anledningen är det viktigt att försäkra dig om att din omgivning är tyst och lugn och att du har tillräckligt med tid att arbeta igenom testet från början till slut. Se till att stänga av mobiltelefonen och meddela din familj eller rumskompisar att du inte får bli störd förrän du är klar med testet.

Hur lång tid tar onlinetester?

Det finns inget generellt svar på den frågan eftersom det beror på kraven som ställs av företaget och rollen du söker till. I de flesta fall är det inte mer än fem tester att genomföra. Inbjudan till onlinetesterna inkluderar vanligtvis information om ungefär hur mycket tid som krävs att genomföra dem.

Kan jag ta raster? 

När du startat ett test kan du inte pausa det. I de flesta fall pågår ett test inte i mer än femton minuter. Vänligen se till att du inte blir störd under denna tid.

Många roller kräver flera test. Du behöver dock inte göra dem alla på en och samma gång. Vanligen har du flera dagar på dig att slutföra samtliga tester. Hur mycket tid du tar på dig att slutföra dem kontrolleras inte och påverkar heller inte dina resultat. Det är dock viktigt att du tar reda på vilken deadline som gäller enligt ditt inbjudningsmail.

Vad gör jag om ett test plötsligt spärras?

I sällsynta fall kan tekniska fel göra att ett test plötsligt spärras, exempelvis om webbläsaren kraschar under tiden du gör testet. Det är ingen fara. Du behöver bara ta kontakt med den som bjudit in dig att göra onlinetesterna så att de kan låsas upp igen.

Hur kan ni veta om jag verkligen gjorde onlinetestet själv?

Först och främst bör du känna till att det är olagligt att låta någon annan göra dina tester åt dig. Om det skulle komma fram blir du omedelbart exkluderad från processen.

Ofta görs testen ytterligare en gång. Det innebär att om du blir inbjuden till intervju efter ett onlinetest förväntas du ofta genomföra ytterligare en modul av testet. Om du fuskat på onlinetestet kommer det alltså att upptäckas nästa gång du gör testet. För att summera: det är inte värt att fuska!

Hur mycket tid har jag på mig att göra onlinetestet?

Kandidater har i regel ett par dagar på sig att slutföra samtliga tester och kan göra dem på olika dagar om så önskas. Det är dock viktigt att du som kandidat kontrollerar vilken deadline som är angiven i mailet du fått med testinbjudan.

Varje test har en särskild tidsbegränsning. Undantaget är personlighetstester som oftast inte har någon tidsbegränsning. Detta görs inte för att ge oss en indikation om hur du hanterar stressfulla situationer utan snarare av metodologiska skäl. Om ingen tidsbegränsning fanns skulle alla kandidater få alla rätt och alla få samma resultat. Att testa skulle vara slöseri med tid. Det är normalt att kandidater inte hinner svara på alla frågor under den givna tiden. 

Hur snabbt behöver jag arbeta för att klara onlinetestet?

Försök att besvara frågorna snabbt men noggrant. Undvik misstag, du ska inte försöka arbeta snabbare än du exempelvis gjorde i skolan eller under dina vidare studier eftersom felaktiga svar generellt sett har en negativ inverkan på slutresultatet. 

Nummer 4

Allt du behöver veta inför
en onlinebaserad videointervju

Hur utvecklas en onlinebaserad videointervju?

En mängd urvalprocesser inkluderar asynkrona videointervjuer där du som kandidat tillåts välja när du önskar slutföra intervjun.

Som kandidat guidas du genom flera  text- eller mediebaserade frågor som du svarar på genom att spela in dig själv med hjälp av din smartphone eller dator. Intervjuaren kommer att se dina svar när dessa har laddats upp. Den asynkrona videointervjun ersätter vanligtvis inte den traditionella intervjun som brukar ske längre fram i rekryteringsprocessen.

Vilken teknisk utrustning krävs?

Liksom våra övriga onlinebaserade assessments  kan videointervjuer som genomförs via vår plattform slutföras på alla stationära och mobila enheter som är utrustade med kamera, mikrofon och stabil internetanslutning.

Hur kan jag förbereda mig inför en onlinebaserad videointervju?

Se till att enheten du använder har en kamera och mikrofon och att du använder den senaste versionen av din webbläsare. Om du använder en iOS enhet kommer du bli ombedd att ladda ner en app. Kom ihåg att videointervjun är en möjlighet för dig att göra ett gott första intryck på arbetsgivaren.

Rekryteraren kommer både kunna se och höra dig varför det är en god idé att se till att du bär lämpliga kläder såväl som att spela in dina svar i en lugn miljö där du inte störs eller avbryts. Du kommer att få detaljerade instruktioner i början av intervjun, få förbereda dig inför varje delfråga samt bekanta dig med systemet.

Hur kan jag göra ett så gott intryck som möjligt?

Ett antal frågor syftar till att få information om varför du sökte tjänsten ifråga samt hur du hanterat tidigare situationer i ditt arbetsliv. Inför inspelningen av vardera fråga kommer du få tid för förberedelser. Utöver detta tillåts du som kandidat i de flesta intervjuuppsättningar att göra flera inspelningar om du inte skulle känna sig nöjd med ditt svar.

Använd gärna STAR-tekniken: Börja med att beskriva situationen som du befann dig i. Förklara sedan vad din specifika uppgift var. Vad gjorde du för att slutföra uppgiften eller övervinna den utmanande situationen? Avsluta med att beskriva hur slutresultatet blev och hur detta upplevdes och togs emot av andra.

Under intervjun kan du bli ombedd att analysera information, t.ex. texter, diagram, e-postmeddelanden och / eller presentera förslag på lösningar för specifika frågeställningar. Se till att du tar dig tiden att analysera informationen noggrant - så fort du klickar dig vidare till nästa sida kan du inte längre gå tillbaka, även om du fortsatt har möjlighet att göra anteckningar.

Nummer 5

Klar! Vad händer efter onlinetestet?

Bra gjort, du har nu slutfört alla uppgifter. Men vad händer sen, hur bedöms resultaten och vad händer med dina data? Dessa och fler frågor berörs nedan.

Vad händer efter onlinetestet?

När du slutfört samtliga tester är det enda du kan göra att vänta. Företaget du söker jobb hos kommer att kontakta dig inom kort för att ge dig feedback om testerna och informera dig om nästa steg.

Hur bedöms testerna?

När det gäller färdighetstester adderas vanligtvis poäng för varje rätt svar och dras bort för varje fel svar. Vid testets slut räknas poängen ihop för att få fram ett resultat.

När det gäller personlighetstester finns det inga rätta eller felaktiga svar. Din egen beskrivning av dig själv, i fråga om olika aspekter av din personlighet är vad som bedöms. Det handlar mer om att avgöra om din personlighet är lämplig för rollen och för företaget som helhet.

Får jag återkoppling?

Varje test har en rapport som ger dig en förklaring av resultaten. Ofta gör företaget dessa tillgängliga för de kandidater som gör testerna.

Vad händer med mina data?

Viktigast av allt: dina data förblir dina data. Inget företag får - utan ditt medgivande - använda dina data för något annat syfte än rekryteringsprocessen. 

Olika företag hanterar data olika. Du bör få information om hur din data kommer att handeras när du får inbjudan om att göra onlinetester. Alternativt kan du fråga företaget om deras datapolicy och vad som kommer att hända med dina data.

Normalt sett sparas testresultat och personliga data såsom namn och e-postadress i en databas under tiden ansökningsprocessen pågår. Denna databas är vanligen på säkra servrar dit enbart få personer inom företaget har tillgång. Endel företag raderar data direkt efter ansökningsprocessens slut; andra sparar den en viss tid. Aon's Assessment Solutions (tidigare cut-e) rekommenderar företag att behålla testresultaten för en tid och sedan radera dem. I regel raderas data i vårt system efter 12 månader. Vi arbetar även med en extern professionell dataskyddsexpert som regelbundet kontrollerar och övervakar våra databaser och servrar av datasäkerhetsskäl.

Du kan självfallet när du vill be företaget i fråga att radera dina data.

Nummer 6

Färdighetstest


Språkkunskap
(scales lt)

 
 • Tidsåtgång: 10 minuter
 • Mäter språkflöde, vokabulär och stavning.

 


Mekanisk förståelse
(scales mtu)

 
 • Tidsåtgång: 15 minuter
 • Maximalt 24 uppgifter
 • Mäter mekanisk-teknisk förmåga. Uppgiften är att svara på frågor utifrån informationen som ges på bilderna.

 

Numerisk slutledningsförmåga
(scales numerical)

 
 • Tidsåtgång: 12 minuter
 • Maximalt 37 uppgifter
 • Mäter förmågan att hitta relevant information samt dra logiska slutsatser utifrån komplex numerisk information som presenteras i tabeller och diagram.

 

Förståelse av instruktioner
(scales verbal instruct)

 
 • Tidsåtgång: 8 minuter
 • Maximalt 34 uppgifter
 • Mäter förmågan att följa givna instruktioner i instruktionstexter.

 

Verbal slutledningsförmåga
(scales verbal)

 
 • Tidsåtgång: 12 minuter
 • Maximalt 49 uppgifter
 • Mäter förmågan att hitta relevant information samt dra logiska slutsatser utifrån komplex skriftlig information.

 


Koncentrationsförmåga
(scales e3+)

 
 • Tidsåtgång: 2 minuter
 • Mäter koncentrationsförmåga. Uppgiften är att respondera så snabbt som möjligt på olika element enligt givna instruktioner.

 

Räkneförmåga
(scales eql)

 
 • Tidsåtgång: 5 minuter
 • Slutför så många uppgifter du kan
 • Mäter räkneförmåga. Varje uppgift i testet består av en ekvation med luckor och ett givet resultat. Uppgiften är att fylla luckorna med siffror så att det givna resultatet blir korrekt.

Arbetsminne
(gridChallenge)

 
 • Tidsåtgång: 9 minuter
 • 9 uppgifter av olika svårighetsgrader
 • Mäter arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga.

Planeringsförmåga
(motionChallenge)

 
 • Tidsåtgång: 6 minuter
 • Slutför så många uppgifter du kan
 • Mäter komplex planeringsförmåga.

 

Logiska tester

Induktiv logisk slutledningsförmåga
(scales cls)

 
 • Tidsåtgång: 12 minuter
 • Maximalt 12 uppgifter
 • Mäter induktiv logik. Uppgiften är att finna regler och relationer och applicera dessa regler för att problemlösa framåt.

 

Induktiv logisk slutledningsförmåga
(scales ix)

 
 • Tidsåtgång: 5 minuter
 • Maximalt 20 uppgifter
 • Mäter induktiv logik. Uppgiften är att hitta objektens gemensamma nämnare och objekt som
  inte matchar regeln.

 

Deduktiv logisk slutledningsförmåga
(scales lst)

 
 • Tidsåtgång: 6 minuter
 • Slutför så många uppgifter du kan
 • Mäter deduktiv logik. Uppgiften är att lista ut vilket objekt som ska visas i ett av rutnätets rutor märkt med ett frågetecken.
   

 

Deduktiv logisk slutledningsförmåga
(switchChallenge)

 
 • Tidsåtgång: 6 minuter
 • Slutför så många uppgifter du kan
 • Mäter deduktiv förmåga. Uppgiften är att identifiera den rätta operatorn d.v.s. symbolen eller funktionen, baserat på ett specifikt resultat.

 

 

 

Induktiv logisk slutledningsförmåga
(scales clx)

 
 • Tidsåtgång: 6 minuter
 • Slutför så många uppgifter du kan
 • Uppgiften är att finna regler och relationer inom ett givet mönster och applicera dessa regler på andra mönster.