Utveckla de anställda och organisationen 

Konstruktiv feedback från flera olika perspektiv är essentiellt för ledare som utforskar hur verksamheten kan utvecklas framåt. Medvetenhet om personliga blinda fläckar ger chefer möjlighet att rikta utvecklingsinsatser mot dessa områden. Aon hjälper organisationer:

Ökad
insikt

Chefer förstår hur andra uppfattar dem jämfört med deras egna perspektiv

 Möjliggör
utveckling 

Ger chefer kunskap om luckor i kompetenser och färdigheter vilket främjar den personliga utvecklingen.

Stöttar
kulturförändring 

Använd feedback för att se till att värderingar och beteenden går i linje med organisationens mål. 

 

Aon's Feedbacksystem hjälper er:

Stötta karriärutveckling ​

Ge en klar bild av vilket kompetenser som krävs för karriärutveckling. Hjälp ledare och chefer förstå sina styrkor och belys utvecklingsområden. Att vara transparent kring detta främjar individens självständiga handlande.

 

Stärk önskvärda beteenden

360° eller 180° feedback kan hjälpa organisationer fastställa i vilken utsträckning kollegor och team arbetar överensstämmande.  

Aon arbetar med organisationer och driver kulturförändringar genom användande av tester. Företag kan exempelvis behöva röra sig i en ny riktning efter en sammanslagning eller för att behålla marknadsandelar. För att främja öppen och ärlig feedback uppåt och nedåt i organisationen eller öppna upp för diskussion kring önskvärd kultur och beteenden.

Egenskaper hos Aon's 360° feedback 

  • Självförklarande: interaktiva exempel
  • Flexibilitet som möjliggör för 360, 180 eller management assessments
  • Kan skräddarsys efter ert kompetensramverk 
  • Tillgängligt på flera språk
  • Kort tid att genomföra
  • Sömlös integration med befintliga rekryteringssystem

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer