Ta Assessment Centers till nästa nivå

Förse era center med Aon's online Assessment Center teknologi: lättillgängligt, skräddarsytt bedömningsmaterial, framtagande av personliga scheman, kombinerade resultat och snabb rapportering - Allt helt och hållet papperslöst. Aon hjälper er:

Gör det lätt för alla 

Kandidater, bedömare, HR och administratörer har nytta av att information ges i realtid. 

Tillhandahåll en papperslös upplevelse

Gör det enkelt för era bedömare att betygsätta, beskriva och jämföra. Omedelbar delning och sparande av känsliga data. 

Stärk ert varumärke

Inkludera företagsspecifik information, skräddarsydda övningar och personliga scheman.

 

Ytterligare fördelar med papperslösa Assessment Centers

Hantera administrationen  

Hantera material, resurser och betyg före, under och efteråt. 

Räkna samman resultaten direkt

Interaktiva gruppövningar med omedelbart tillgängliga sammanräknade poäng.

Alla resurser på samma ställe 

Allt du behöver för att planera, utföra och sammanfatta ett Assessment Center.

 

Aon's papperslösa Assessment Centers hjälper er:

Transformera era Assessment Centers

Förbättra kvaliteten i era assessments, hur de genomförs och tillgången till kandidatinformation.

Aon tar Assessment och Development Centers till nästa nivå.

 

Hantera och organisera resurser 

Aon's papperslösa Assessment Center hjälper till att organisera tillgängliga resurser i era center.

Det låter er skapa, lagra och hantera ert bedömningsmaterial och fördela resurser. På bedömningsdagen har kandidaterna tillgång till personliga scheman och kan presentera det material som behövs. Efteråt kombineras poäng och kommentarer och rapporter genereras direkt.

 

Eliminera den mänskliga faktorn som felkälla

Assessment Centers inkluderar typiskt sett observatörer som tar anteckningar om kandidater. Dessa anteckningar matas sen in i en databas eller annat system.

Aon's papperslösa assessment center tar bort behovet av att transkribera och eliminerar felkällor. Observatörer skriver kommentarer direkt i systemet.

Aon's papperslösa Assessment Centers

  • Helt och hållet online och papperslöst
  • Kan skräddarsys efter ert varumärke
  • Självförklarande: interaktiva exempel
  • Fusksäkra färdighetstester tack vare frågegenerator
  • Hög acceptans bland kandidater
  • Rapporter genereras omedelbart
  • Tillgängligt på flera språk
  • För samman samtliga bedömningspoäng - övningar, tester och presentationer

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi. 

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning