Vad situationsbaserade tester kan göra för er  

Situationen spelar roll, det vet vi. I vissa situationer kan även den bäste fatta fel beslut. Att designa ett bra situationsbaserat test kräver expertis, erfarenhet och specialistkunskap. Aon kan hjälpa till.

Tillhandahåll insikter om jobbet

Kandidaterna får erfarenhet av arbetets dagliga utmaningar. Båda parter vet vad de kan förvänta sig.

Mät
relevant beteende

 Rollspecifika simulationer ger insikt om kandidatens framtida beteende. 

Predicera
prestation

Reaktioner på realistiska arbetssituationer ger valid data att bedöma, rangordna och rekrytera kandidater.

 

Situationsbaserade test från Aon

chatAssess

chatAssess använder liknande meddelandestil som WhatsApp eller Facebook Messenger för att bedöma en kandidats styrkor, personlighet och färdigheter baserat på jobbscenarion. 

Denna korta bedömning är designad att användas tidigt i processen för att screena och attrahera sökande till praktikplatser och nyexaminerade roller.

 

Kandidater föredrar chatAssess

Situationsbaserade tester av Aon, i chatAssessformatet, känns verkligt för kandidater och är engagerande att genomföra. chatAssess är skräddarsytt efter er organisation och för vilken roll som helst genom att använda företagsspecifika situationer och kompetenser.

chatAssess speglar ert företags varumärke, er organisationskultur och era dagliga utmaningar.

 

Vi säkerställer en smidig designprocess av ert valida situationsbaserade test.

Vi kombinerar psykometrisk kunskap och vår unika poängsättningsmetod med input från era områdesexperter för att skapa verkliga situationer och rimliga svarsalternativ.

Vi prövar alltid en prototypversion för att eliminera hinder innan lansering. Resultatet är ett test med hög validitet som ger bevisad avkastning. 

Ytterligare fördelar med Aon's situationsbaserade test

  • Hög slutförandegrad
  • Positiv feedback från kandidater
  • Kan skräddarsys efter ert varumärke och rollen 
  • Specifikt designad för smartphones
  • Hög validitet
  • Kan integreras med ert befintliga HRIS

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer