Videointervjuer har förändrats för alltid


Ett paradigmskifte inom videointervjuer äger rum – och betygsättning via AI är en essentiell komponent. Det ökar effektiviteten och minskar fördomsfullhet. Var en av de första att se vårt banbrytande och AI-drivna system för betygsättning av videointervjuer. 
 

Verksamhetseffekter av att använda vidAssess

Videointervjuer har revolutionerat intervjuprocessen. Nu förbättrat med AI för att uppnå maximala fördelar. 

Förbättrat varumärke som arbetsgivare 

Varumärkesanpassat och en spegling av ert företags arbetsgivarerbjudande.
Stick ut bland
konkurrenterna.

Effektiv
rekrytering

Att genomföra och betygsätta videointervjuer går snabbt och enkelt. Inget mer pusslande med scheman. Sparar tid för både kandidater och rekryterare.

Anställ de bästa kandidaterna

Standardiserade videointervjuer som bedöms utifrån relevanta kompetenser för att säkerställa den mest lämpade kandidaten.

 

Ytterligare fördelar med vidAssess

vidAssess kombinerar traditionella videointervjuer med AI för att uppnå transparenta och objektiva resultat.

Strukturerade och konsekventa intervjuer

Transparent, standardiserad och arbetsrelaterad bedömning som säkerställer legalt försvarbara beslut.

Integrera 
med valfritt ATS

Enkel integration med valfritt ATS / HRIS för att skapa en sömlös process för rekryterare och kandidater.

Lätt för
kandidater

Intervjun kan förberedas och spelas in närsomhelst med valfri enhet vilket ökar slutförandegraden.

Video Assessment med Aon

Mobiloptimerat och intuitivt

vidAssess designades specifikt för att kunna användas på såväl mobiler, laptops, surfplatttor som PC. Det är intuitivt, lättanvänt och enkelt att komma igång. Anpassa layouten till ert varumärke, skriv en skräddarsydd text, formulera frågorna och be kandidaterna att spela in och ladda upp sina svar.

Du bestämmer vad de ska göra och de bestämmer när de ska göra det.

 

Intresseväckande branding och stor möjlighet att skräddarsy

Skapa en varumärkesanpassad kandidatupplevelse med skrädddarsydd introduktionsvideo och er egen inledning. Använd er logotyp, era färger och ord. Välj hur ni vill ge uttryck för ert arbetsgivarerbjudande och inkludera era specifika frågor.

Ni bestämmer formatet – och om förberedelse och omtagningar erbjuds. Gör vidAssess till ert eget.

 

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer