Vårt Team

Aon’s Assessment Solutions (tidligere cut-e) består av flere hundre kolleger, spredd over hele verden. Her i Norge jobber vi med over 600 organisasjoner i forskjellige størrelser og innen forskjellige bransjer og sektorer, over hele landet. Våre konsulenter har alle psykologiutdannelse. I tillegg har vi ansatte i støttefunksjoner, og et knippe support-medarbeidere som jobber hos oss parallelt med psykologistudiene sine. Under kan du lese mer om hvem vi er
og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Sara Hoseth
Daglig leder
Telefon: 45 20 15 26
sara.hoseth@aon.com

Sara har jobbet med rekruttering og organisasjonsutvikling siden 2012. Hun er utdannet cand.psychol. ved Københavns Universitet, med fordypning i organisasjonspsykologi.
 

Ragnhild Haugen
Professional Services Director/Deputy Managing Director
Telefon: 97 42 91 10
ragnhild.haugen@aon.com

Ragnhild er utdannet psykolog fra NTNU. Hun har erfaring fra psykisk helsevern ved Øvre Romerike DPS og fra konfliktmegling ved Oslo og Akershus konfliktråd. Ragnhild har siden 2015 vært nestleder i Aon Assessment Norge, og har de siste årene hatt fagansvar for Aon Assessments kurs og for assessment-sentere. Ragnhilds fremste ekspertområde er seleksjonsprosesser med stort kandidatvolum, utvikling og ledelse av assessment-sentere og design av skreddersydde rekrutteringsløsninger for organisasjoner. Ragnhild underviser også ved Høyskolen Kristiania ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Tabitha Jacobs Vedvik
Konsulent
Telefon: 463 57 473
tabitha.jacobs.vedvik@aon.com

Tabitha har Bachelorgrad i Business Administration (spesialisering i markedsføring), og MSc i Leadership & Organisational Psychology fra Handelshøyskole BI. Hun jobbet med markedsføring for et internasjonalt sportsmerke frem til mastergraden, og deretter med HR i en tech bedrift før hun begynte hos Aon Assessment.

I Aon Assessment jobber Tabitha som konsulent hvor hun leverer konsulenttjenester innen rekruttering og utvikling for et bredt utvalg av kunder, blant annet innen tech. Utover rollen som konsulent arbeider hun med Aon Assessment markedsprofil, kursing og kandidatvurderinger.

Tom Kempe
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: +47 472 51 026
tom.kempe@aon.com

Tom har en Cand. Psychol. fra Universitet i Oslo, 2011, en M.Sc. i Klinisk psykologi fra Bangor University, UK, 2009 og en B.Sc. i Klinisk psykologi fra Kent University, UK, 2007. Før Tom jobbet i Aon Assessment har han erfaring fra Oslo Universitetssykehus der han arbeidet med arbeidsmiljø og, ledelse- og organisasjonsutvikling. I Aon jobber Tom Kempe som Team-leder og seniorkonsulent. bl.a. annet mot aviation, retail, helse.

Tone Reinhardsen
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: 976 24 015
tone.reinhardsen@aon.com

Tone har MSc i Leadership & Organizational Psychology ved Handelshøyskolen BI og har gått spesialisering innen organisasjonspsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

I Aon jobber Tone som team leder og seniorkonsulent, med oppgaver som innebærer utvikling av skreddersydde verktøy for spesifikke roller, rekruttering, holde kurs, følge opp kunder og gjennomføre av valideringsstudier. Hun jobber mye med kunder innen IT, transport og offentlig sektor.

Edvard Apneseth
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: 454 50 161
edvard.apneseth@aon.com

Edvard har en Bachelorgrad i psykologi fra NTNU og en Mastergrad i Psykologi og Erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School. Masteroppgaven hans omhandlet effekten av lederutviklingsprogram og er spesialisert innen organisasjon- og lederutvikling. Før Edvard startet i Aon Assessment jobbet han med rekruttering og bemanning og brukte Aon Assessments rekrutteringsverktøy.

I Aon jobber Edvard som konsulent mot blant annet rekrutteringsselskaper, transport- og byggebransjen og benyttes som rådgiver til rekrutteringsrutiner på alle nivåer. Han har også delansvar for skreddersydde rapporter.

Marie Ellefskås
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: +47 91162563
Marie.ellefskas@aon.com

Marie har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Bergen, hvor deler av graden er gjennomført i USA og Sør-Afrika. Masteroppgaven hennes omhandlet laissez-faire ledelse, hvor hun undersøkte sammenhengen med medarbeidernes nivå av autonomi, jobbtilfredshet og utmattelse. Marie har tidligere jobbet med in-house rekruttering for Oracle i Madrid.

I Aon Assessment arbeider Marie som konsulent, hvor hun leverer konsulenttjenester innen rekruttering for et bredt utvalg av kunder fra privat og offentlig sektor. Hennes ansvarsområder inkluderer blant annet utforming og optimalisering av seleksjonsprosesser, kandidatvurderinger, og kursing av HR-personell og ledere.

Maren Aanes Gunleiksrud
Konsulent
Telefon: 415 53 162
maren.aanes.gunleiksrud@aon.no

Maren har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. Masteroppgaven hennes undersøkte hvordan ulike organisasjonsfaktorer påvirker avgangsalderen i bank- og finansnæringen, med særlig vekt på faktorer som reduserer aldersdiskriminering. Maren har tidligere erfaring som HR-medarbeider i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun primært jobbet med rekruttering.

I Aon Assessment jobber Maren nå som konsulent med en bred kundeportefølje, deriblant kunder innen offentlig sektor, teknologi og universitet- og høgskolesektoren.

Sarah Kippernes
Ansvarlig for tjenestedesign
Telefon: 905 42 763
sarah.kippernes@aon.com

Sarah har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo i 2020, hvor masteroppgaven hennes omhandlet introverte ledere. Tidligere har hun jobbet i vår supportavdeling og som konsulent, og har derfor god erfaring i bruk av våre systemer og produkter.

Nå er Sarah ansvarlig for tjenestedesign i Aon Assessment hvor hun jobber med kartlegging av muligheter for prosessforbedring og -effektivisering gjennom digitale løsninger, samt design, utforming og implementering av disse endringene både ut mot kunder og internt. Hun inngår også i det lokale markedsføringsteamet og er arbeidsleder for supportavdelingen. 

M. Qasim Nabi
Seniorkonsulent
Telefon: +47 463 69 505
qasim.nabi@aon.com

Qasim har mastergrad i klinisk psykologi fra Webster University St. Louis (USA) i 2016, og bachelorgrad fra University of York (Storbritannia) i 2014. Masteroppgaven hans omhandlet effekten av fysisk aktivitet på ens mentale helse, og han fordypet seg i kognitiv-atferdsterapi. Fra før Qasim jobbet i Aon Assessment har han erfaring som prosjektleder i Sonansgruppen, og som gründer i utdanningssektoren. I tillegg til Aon Assessment er Qasim aktiv i motebransjen, og er eier/co-founder av Secamore Norway.

I Aon jobber Qasim som seniorkonsulent med fokus på nye kunder, partnerrelasjoner opp mot ATS-integrasjoner, og er en del av det norske markedsføringsteamet.

Kaja Rasmussen-Moseid
Konsulent
Telefon: 457 33 467
kaja.moseid@aon.com

Kaja har en mastergrad i Leadership and Organizational Psychology fra BI. Masteroppgaven hennes handlet om hvordan ansatte reagerer på ny teknologi på arbeidsplassen. Kaja har jobbet i Aon Assessment siden 2015, blant annet i vår supportavdeling, og har derfor god erfaring i bruk av våre systemer og produkter.

I Aon Assessment arbeider Kaja som konsulent, med et bredt utvalg av kunder innenfor både privat og offentlig sektor. Hun bistår sine kunder i å effektivisere og optimalisere deres seleksjonsprosesser. Hun jobber også med kandidatvurderinger og er kursholder for våre sertifiseringskurs. Kaja er systemansvarlig for vårt utviklingssystem mapMR og bistår kunder i 360- og Effect-prosjekter.

Ingrid A. M. Ystgaard
Konsulent
Telefon: 932 86 642
ingrid.ystgaard@aon.com

Ingrid har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har tidligere jobbet med employer branding, rekruttering og onboarding for Leger Uten Grenser og Orkla.

Nå jobber Ingrid som konsulent i Aon Assessment med en bred kundeportefølje innen bank, finans, IT, offentlig sektor og rekrutteringsbransjen. Ingrid bistår ofte med kandidatvurderinger og er kursholder for våre sertifiseringskurs. 

Michael Stöcker
Konsulent
Telefon: 417 61 513
michael.stocker@aon.com

Mikkel har en mastergrad i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra NTNU i 2021, hvor Masteroppgaven hans tok for seg personlighet og motivasjon hos ansatte i Politiet. Ved siden av studiene har han opparbeidet seg erfaring med search, undervisning og salg.

I Aon Assessment jobber Mikkel nå som konsulent med en bred portefølje av kunder, deriblant kunder innen energisektoren. Utover dette holder han våre sertifiseringskurs, og jobber tett med våre integrasjonsløsninger mot ulike ATS-partnere.

Maylinn Kvitne
Konsulent
Telefon: 97707920
maylinn.kvitne@aon.com

Maylinn har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Oslo. Masteroppgaven hennes handlet om endringer i den psykologiske kontrakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver over tid, og hvordan dette kan påvirke arbeidstakers prestasjon. Maylinn har tidligere erfaring fra en tilsvarende konsulentstilling hos en annen testleverandør.

I Aon Assessment jobber Maylinn som konsulent ut mot en rekke forskjellige kunder, hvor hun bistår i prosesser knyttet til rekruttering, utvikling og suksesjonsplanlegging. Hun har særlig fokus på Aviation og jobber tett med flere internasjonale kunder.

Anja Benedicte Ebbesen
Coordinator
Telefon: 99409942
anja.ebbesen@aon.com

Anja har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI 2011-2014, med fordypning innen merkevarebygging. Før Anja jobbet i Aon Assessment har hun erfaring fra blant annet Discovery Networks, hvor hun jobbet som koordinator på Traffic-avdelingen.

I Aon jobber Anja som administrativ koordinator, med ansvar for kursadministrasjon, HR- og økonomirelaterte oppgaver.

Knut Rokne
Nordic Operations Expert
Telefon: 489 99 476
knut.rokne@aon.com

Knut har bachelorgrad i IT- og Psykologi fra Universitet i Oslo. Han har erfaring som fra blant annet fra ReachMee og Klarna.

I Aon jobber Knut som Nordic Operations Expert og har ansvar for integrasjoner, implementasjon og andre spennende IT-oppgaver som kloke HR-hoder skal slippe å måtte tenke på. 

Thomas Emil Andreassen
Supportmedarbeider
Telefon: 22 36 10 35
kontakt@aon-assessment.com

Thomas tar en master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO. I Aon Assessment jobber han som supportmedarbeider. Her yter han psykologifaglig og teknisk støtte til brukerne av våre testverktøy og -systemer, som å komme med stillingsspesifikke anbefalinger når det kommer til testverktøy, tolkning av testresultater eller svare og løse tekniske spørsmål knyttet testplattformene.

 

Tobine Branæs Zakariassen
Supportmedarbeider
Telefon: 22 36 10 35
kontakt@aon-assessment.com

Tobine studerer psykologi ved profesjonsstudiet i Universitetet i Oslo, og vil etter planen uteksamineres som cand.psychol. i 2024. Fra før har hun studert psykologi og jus ved Universitetet i Bergen. I Aon jobber Tobine som supportmedarbeider, og har god kjennskap til og erfaring med våre systemer og produkter. Tobine avholder også opplæringer i våre systemer og bistår med kandidatvurderinger.

Memona-Batul Hameed
Supportmedarbeider
Telefon: 22 36 10 35
kontakt@aon-assessment.com

Memona tar profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Oslo, og interesserer seg spesielt for nevropsykologi, rettspsykologi og personlighetspsykologi. I Aon jobber hun som supportmedarbeider, hvor hun gir faglig og teknisk støtte til kunder om våre tester, kartleggingsverktøy og testsystem.