Vårt Team

Aon’s Assessment Solutions (tidligere cut-e) består av flere hundre kolleger, spredd over hele verden. Her i norge jobber vi med rundt 500 organisasjoner av forskjellig størrelse og innen forskjellige bransjer og sektorer, over hele landet. Våre konsulenter har alle psykologiutdannelse. I tillegg har vi ansatte i støttefunksjoner, og et knippe supportassistenter som jobber hos oss parallelt med psykologistudiene sine. Under kan du lese mer om hvem vi er og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Lasse Hønsen
Administrerende direktør/Partner
Telefon: +47 954 09 089
lasse.honsen@aon.com

Lasse har en 5-årig mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO, samt en grad som systemutvikler fra Høyskolen Kristiania (på den tiden Den Polytekniske Høyskole). Før Lasse startet i Aon Assessment (tidl. cut-e) i 2011, jobbet han med HR i Arcus-Gruppen. Før psykologistudiene jobbet han i ulike IT-roller.

I Aon jobber Lasse som Administrerende direktør for det norske kontoret. Her har han det overordnede ansvaret for selskapets lokale forretningsstrategi, resultatoppnåelse og sikring av vårt mål om at Aon Assessment er foretrukken samarbeidspartner for selskaper som bruker, eller ønsker å ta i bruk, arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy. Lasse har erfaring fra et bredt spekter av bransjer, men har særlig jobbet opp mot kunder i IT-, finans- og retailsektoren.
Lasse er i tillegg Partner i Aon.

Ragnhild Haugen
Professional Services Director
Telefon: 97 42 91 10
ragnhild.haugen@aon.com

Ragnhild er utdannet psykolog fra NTNU, og fullførte profesjonsstudiet i 2005. Etter studiene arbeidet hun som behandler ved en distriktspsykiatrisk poliklinikk, før hun startet i Aon Assessment (da cut-e) i 2007. Hun har også vært konfliktmegler ved Oslo og Akershus konfliktråd.

I Aon Assessment har Ragnhild hatt en rekke roller og ansvarsområder, og har blant annet fokusert på rådgivning knyttet til seleksjonsprosesser med stort kandidatvolum, utvikling og ledelse av assessment-sentere, design av skreddersydde arbeidspsykologiske tester og helhetlige rekrutteringsløsninger for organisasjoner, kandidatvurderinger på leder- og medarbeidernivå, 360-kartlegginger og utviklingssamtaler, samt kurs og opplæring knyttet til seleksjon, intervjuteknikk og bruk av arbeidspsykologiske tester. Ragnhild har siden 2015 vært nestleder/ stedfortredende leder i Aon Assessment Norge, og har de siste årene hatt fagansvar for Aon Assessments kurs og for assessment-sentere.

Benedicte Biørnstad
Global projects/Professional Services Director
Telefon: +47 916 74 047
benedicte.biornstad@aon.com

Benedicte har en mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi fra University of Bristol (1999) og Universitetet i Oslo (2007) i tillegg til en mastergrad i teknologi og innovasjon fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo (2000). Masteroppgaven hennes i organisasjonspsykologi omhandlet gruppeutvikling/adferd i grupper, mens oppgaven i masteren ift. teknologi og innovasjon omhandlet helseinformasjon på internett og dennes påvirkning av relasjonen til helsepersonnel. Før Benedicte jobbet i Aon Assessment har hun erfaring fra ulike organisasjonsutvikling/endringsfunksjoner i blant annet Telenor Norge og Telenor Group, DNV GL og Aker Solutions der arbeidet hennes har inkludert utvikling, implementering og drift av ulike HR-prosesser, gjennomføring av større og mindre prosjekter med fokus på organisasjonsendring, forbedring og/eller effektivisering og medarbeider- og lederutviklingsprogrammer.

I Aon jobber Benedicte med globale prosjekter/globale kunder og har fagansvar for bl.a. utviklingsarbeid knyttet til individer, ledere, og grupper/ledergrupper. Benedicte arbeider bl.a. mot telekom, teknologi og maritim industri som shipping og sjømat.

Karoline Bergem
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: +47 482 26 321
karoline.bergem@aon.com

Karoline har en mastergrad i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet hvordan læring og utvikling på arbeidsplassen bidrar til jobbengasjement, og er ferdig med sin spesialisering innenfor Organisajonspsykologi i regi av Norsk Psykologforening høsten 2020. Før Karoline jobbet i Aon Assessment har hun erfaring fra sitt internship hos Gjensidige, der hun jobbet med organisasjonsutvikling og rekruttering.

I Aon jobber Karoline som seniorkonsulent og teamleder, og jobber blant annet med lederutvikling i internasjonale organisasjoner og større rekrutteringsprosesser spesielt knyttet til konsulentbransjen og finansbransjen. Hun har også delansvar for utvikling av skreddersydde verktøy og løsninger til rekrutteringsprosesser.

Tom Kempe
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: +47 472 51 026
tom.kempe@aon.com

Tom har en Cand. Psychol. fra Universitet i Oslo, 2011, en M.Sc. i Klinisk psykologi fra Bangor University, UK, 2009 og en B.Sc. i Klinisk psykologi fra Kent University, UK, 2007. Før Tom jobbet i Aon Assessment har han erfaring fra Oslo Universitetssykehus der han arbeidet med arbeidsmiljø og, ledelse- og organisasjonsutvikling. I Aon jobber Tom Kempe som Team-leder og seniorkonsulent. bl.a. annet mot aviation, retail, helse.

Tone Reinhardsen
Seniorkonsulent/Teamleder
Telefon: 976 24 015
tone.reinhardsen@aon.com

Tone har MSc i Leadership & Organizational Psychology ved Handelshøyskolen BI og har gått spesialisering innen organisasjonspsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

I Aon jobber Tone som team leder og seniorkonsulent, med oppgaver som innebærer utvikling av skreddersydde verktøy for spesifikke roller, rekruttering, holde kurs, følge opp kunder og gjennomføre av valideringsstudier. Hun jobber mye med kunder innen IT, transport og offentlig sektor.

Ørjan Rasmussen
Seniorkonsulent
Telefon: 482 02 939
orjan.rasmussen@aon.com

Ørjan er utdannet psykolog ved Universitet i Aalborg i 2014 og gjennomfører for øyeblikket en videreutdannelse i regi av Institutt for Aktiv Psykoterapi med henblikk på å bli spesialist i organisasjonspsykologi. Før Ørjan kom til Aon Assessment arbeidet han som leder for psykologteamet ved nevropsykiatrisk avdeling ved Akershus universitessykehus hvor han arbeidet med utredning, diagnostisering og behandling, samt rekruttering av fagspesialister inn til klinikken.

I Aon jobber Ørjan som seniorkonsulent opp mot bl.a. landets helseforetak og offentlig sektor for øvrig. Han engasjerer seg aktivt i problemstillinger som knytter seg til rettferdig, forutsigbare og godt dokumenterte rekrutteringsprosesser i forvaltningen og har bred erfaring med å holde kurs, workshops og fagdager med vitenskapelig og treffsikker rekruttering i fokus.

Edvard Apneseth
Konsulent
Telefon: 454 50 161
edvard.apneseth@aon.com

Edvard har en Bachelorgrad i psykologi fra NTNU og en Mastergrad i Psykologi og Erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School. Masteroppgaven hans omhandlet effekten av lederutviklingsprogram og er spesialisert innen organisasjon- og lederutvikling. Før Edvard startet i Aon Assessment jobbet han med rekruttering og bemanning og brukte Aon Assessments rekrutteringsverktøy.

I Aon jobber Edvard som konsulent mot blant annet rekrutteringsselskaper, transport- og byggebransjen og benyttes som rådgiver til rekrutteringsrutiner på alle nivåer. Han har også delansvar for skreddersydde rapporter.

Marie Ellefskås
Konsulent
Telefon: +47 91162563
Marie.ellefskas@aon.com

Marie har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Bergen, hvor deler av graden er gjennomført i USA og Sør-Afrika. Masteroppgaven hennes omhandlet laissez-faire ledelse, hvor hun undersøkte sammenhengen med medarbeidernes nivå av autonomi, jobbtilfredshet og utmattelse. Marie har tidligere jobbet med in-house rekruttering for Oracle i Madrid.

I Aon Assessment arbeider Marie som konsulent, hvor hun leverer konsulenttjenester innen rekruttering for et bredt utvalg av kunder fra privat og offentlig sektor. Hennes ansvarsområder inkluderer blant annet utforming og optimalisering av seleksjonsprosesser, kandidatvurderinger, og kursing av HR-personell og ledere.

Ida Jenssen
Konsulent
Telefon: 95487479
ida.jenssen@aon.com

Ida har en cand.psych fra Aarhus Universitet og BSc i psykologi fra Reading University. Ida har fordypning i familiepsykologi og organisasjonspsykologi fra Institutt for Psykoterapi, og har i flere år jobbet i psykisk helsevern og barneverntjenesten.

I Aon jobber Ida som konsulent med en bred kundeportefølje innen mange bransjer, blant transport og bygg- og anlegg, og jobber med kunder i både offentlig sektor og det private markedet. Ida holder jevnlig kurs, og bistår ofte med kandidatvurderinger, og hun er opptatt av skreddersydde løsninger knyttet til både rekrutterings- og utviklingsprosesser.

Alina Karafiat
Konsulent
Telefon: +47 473 23 266
alina.karafiat@aon.com

Alina har mastergrad fra Humboldt Universitetet i Berlin i psykologi. Masteroppgaven hennes omhandlet effekten av destruktiv ledelse og hun er spesialisert innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Før Alina begynte i Aon Assessment har hun fra tidligere erfaring fra Telenor Norge, der hun jobbet som management rådgiver. Blant annet var hun ansvarlig for lederutvikling. I Aon jobber Alina som konsulent. Hun har fokus på fly- og konsulentbransjen, og er ansvarlig for utviklingen av e-læring og onlinesertifisering.

Sarah Kippernes
Konsulent
Telefon: 905 42 763
sarah.kippernes@aon.com

Sarah har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo i 2020, hvor masteroppgaven hennes omhandlet introverte ledere. Tidligere har hun jobbet i vår supportavdeling, og har derfor god erfaring i bruk av våre systemer og produkter.

Nå jobber Sarah som konsulent i Aon Assessment, bl.a. mot kunder innen IT, utdanning og rekruttering. Utover arbeidet med egen portefølje er hun kursholder for våre sertifiseringskurs, og har jobbet mye med vår videointervjuløsning vidAssess.

M. Qasim Nabi
Konsulent
Telefon: +47 463 69 505
qasim.nabi@aon.com

Qasim har mastergrad i klinisk psykologi fra Webster University St. Louis (USA) i 2016, og bachelorgrad fra University of York (Storbritannia) i 2014. Masteroppgaven hans omhandlet effekten av fysisk aktivitet på ens mentale helse og fordypet seg i kognitiv-atferdsterapi. Før Qasim jobbet i Aon Assessment har han erfaring som prosjektleder i Sonansgruppen, og grunder av to selskaper i utdanningssektoren.

I Aon jobber Qasim som konsulent . bl.a. annet mot «transport, IT og byggebransjen», dette innebærer bistand til kunder med treffsikre og kvalitetssikrede rekrutterings og utviklingsprosesser, samt rådgivning for ressurs og kostnadsreduserende tiltak. Han er også en del av integrasjonsteamet i Aon, med ansvar rettet mot ATS-partnere.

Kaja Rasmussen-Moseid
Konsulent
Telefon: 41525609
kaja.moseid@aon.com

Kaja har en mastergrad i Leadership and Organizational Psychology ved BI i 2020. Masteroppgaven hennes omhandlet hvordan ansatte tar i bruk ny teknologi på arbeidsplassen. Tidligere har hun jobbet i vår supportavdeling, og har derfor god erfaring i bruk av våre systemer og produkter.

I Aon jobber Kaja som konsulent. bl.a. mot kunder innenfor teknologi og IT-bransjen. Utover arbeidet med egen portefølje er hun kursholder for våre sertifiseringskurs.

Ingrid A. M. Ystgaard
Konsulent
Telefon: 932 86 642
ingrid.ystgaard@aon.com

Ingrid har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har tidligere jobbet med employer branding, rekruttering og onboarding for Leger Uten Grenser og Orkla.

Nå jobber Ingrid som konsulent i Aon Assessment, hvor hun leverer konsulenttjenester innen rekruttering. Utover arbeidet med egen portefølje inkluderer hennes ansvarsområder kandidatvurderinger og å være kursholder for våre sertifiseringskurs.

Rasmus Christensen
Marketing Manager
Telefon: 984 52 356
rasmus.christensen@aon.com

Rasmus har MSc i Innovation & Entrepreneurship fra Handelshøyskolen BI og BSc i Internasjonal Markedsføring fra Handelshøyskolen BI og Fudan University i Shanghai. Masteroppgaven hans omhandlet digitale brainstormingsprosesser og bacheloroppgaven tok for seg sino-foreign joint ventures innen shipping. Før Rasmus begynte i Aon Assessment (da cut-e) jobbet han med utenlandske annonsekunder i Aftenposten, som Sales Manager.

I Aon Assessment jobber Rasmus som Marketing Manager for Norden, som bl.a. går ut på utvikling av markedsstrategi, arrangering av events, drifting av nettsidene, utvikling og tilpasning av markedsmateriell, annonsering, PR og å bistå konsulentene med materiell.

Anja Benedicte Ebbesen
Coordinator
Telefon: 99409942
anja.ebbesen@aon.com

Anja har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI 2011-2014, med fordypning innen merkevarebygging. Før Anja jobbet i Aon Assessment har hun erfaring fra blant annet Discovery Networks, hvor hun jobbet som koordinator på Traffic-avdelingen.

I Aon jobber Anja som administrativ koordinator, med ansvar for kursadministrasjon, HR- og økonomirelaterte oppgaver.

Mikkel Berg Strømstad
Product & Quality Assurance Manager
Telefon: 470 58 587
Mikkel.stromstad@aon.com

Mikkel har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. Masteroppgaven hans handlet om jobbforming i NRK. Før Mikkel jobbet i Aon Assessment, jobbet han med kursing og rådgiving innenfor tema som ledelse og konflikthåndtering i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

I Aon jobber Mikkel som Product & Quality Assurrance Manager, med ansvar for bla. utvikling av produkter, skreddersydde løsninger, og integrasjoner med rekrutteringssystemer. Han er også leder for Aon Assessments supportavdeling.

Snakk med oss om hvordan vi kan drive
din talentstrategi.