Effektiv volumrekruttering

Volumrekruttering handler om å gi alle søkere den samme sjanse, gjenkjenne potensial og vite hvordan man kan oppnå raske resultater. Du trenger objektive rekrutteringsprosesser som støtter opp om din merkevare. Aons kartleggingsløsninger gir samme sjanse til alle søkere, og hjelper deg med å finne de beste kandidatene raskt.

Rekruttering for vekst, fleksibilitet eller sesongrekruttering

Rekruttering som holder tritt med aktiviteten

Avdekk de ansattes verdier, karakteristikker og ferdigheter for å finne de beste “treff” for din organisasjon ved hjelp av en godkjent, konsistent og sømløs prosess som gir data som er relevant for avgjørelsene.

Respektfulle, jobbrelevante og bedriftsorienterte kartlegginger bidrar til positive ansettelsesforhold. Pålitelig identifikasjon av talenter og rask rekruttering til viktige stillinger ved å finne frem til den ideelle person/jobb-matchingen og forutsigelse av hvilke kandidater som mest sannsynlig vil lykkes i rollen.

 

Volume Hiring with RJP at easyJet

Økt screeningeffektivitet

Våre ferdighets- og personlighetstester vil hjelpe deg til å oppdage lovende kandidater tidlig ved hjelp av testing av ferdighetene og realistiske jobbpresentasjoner. Dette gjør det mulig for deg å fokusere på mennesker med det rette potensial og sikre deg dem raskt, og det gir søkerne muligheten til å bestemme om de ønsker å gå videre med den realistiske jobbpresentasjonen.

 

Målbare resultater for volumrekruttering

$120 000
spart opp på 3 år


bedre forhånds-seleksjon = færre kartleggingssentre
(easyJet)

35 %
reduksjon
i antallet søkere som ikke er egnet

på grunn av bortvelging
(Dubai Duty Free)

62 %
søkere
sortert ut


ut fra verdi-kartlegging
(Jurys Inn)

50 %
reduksjon
av tid som trengs til rekruttering

basert på prosess-effektivitet
(Outcome Health)

Kartleggingsløsninger for volumrekruttering

  • Tilpassede realistiske jobbpresentasjoner
  • Over 70 spesifikke ferdighetstester å velge mellom
  • Absolutt gyldige og solide produkter
  • Høy grad av fullførelse
  • Alle produktene er tilgjengelige på flere språk
  • Mobilvennige kartlegginger
  • Ekspertise i utvikling av screeningprosesser
  • Sømløs søkeropplevelse takket være integrering

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise