Få mer ut av ledergruppene gjennom kartlegging

Forskning viser at 40 % av tiden ledere bruker i møter er lite produktiv. Hvis man finner ut hvor man kan gjøre forbedringer og gjennomfører nødvendige grep, kan man redusere dette problemet radikalt.  


●    Finn en benchmark for effektivitet: Teammedlemmer vurderer kompetansen til gruppen, ikke hverandre. Resultatene brukes som          benchmark opp mot andre team.
●    Praktiske handlingsplaner: Diagnoseverktøy oppdager områder med forbedringspotensial. Spesifikke handlinger legger til rette for effektiv og synlig forbedring.
●    Forskningsbasert: Flere tiår med forskning og utvkling, med over 200 ledergrupper under lupen. Svært effektiv, praktisk og valid.
 

 

Aons ledergruppekartlegging hjelper:

Resultater til å stole på 

Modellen som ligger bak management team effectiveness (også kalt 'effect') er basert på grundig forskning. Den har identifisert indikatorene for ledergrupper med høy prestasjonsevne og hvilke faktorer som påvirker dette.

Denne kartleggingen har blitt brukt i mer enn 200 ledergrupper over hele verden, og staker kursen for videre tiltak

 

Highlight immediate action 

Profilrapporten uthever skårene til alle i teamet på de forskjellige spørsmålene. 

Basert på resultatene kommer effect opp med anbefalinger om hvordan ledergruppen og hvert enkelt individ i gruppen kan øke produktiviteten i møter.

Aspekter ved Aons ledergruppekartlegging 

  • Tilgjengelig på flere språk
  • Høyt aksept blant ledere
  • Konkrete forbedringsforslag
  • Benchmarket gjennom internasjonal norm
  • Kan tilpasses ditt varemerke
  • Diagnostiserer gruppens effektivitet gjennom egenvurdering

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise