Gjør din organisasjon fremtidssikker

Å forstå hva det innebærer å være en god leder har alltid vært en utfordring - og det blir stadig vanskeligere. Den digitale verden, som stadig forandrer seg, krever ledere for morgendagen som både har tradisjonelle lederegenskaper, men som også slutter seg til de mulighetene som følger med digitale og teknologiske fremskritt.

Aons kartleggingsløsninger gjør det mulig for deg å måle hvordan ditt team er i stand til å lære, tilpasse seg endringer i omgivelsene, og finne frem til nye ferdigheter og nye erfaringer.
 

Utvikling av dine ansatte

Hvilke evner og hvilken kompetanse trengs for å takle fremtidige utfordringer? Vårt team av bedriftspsykologer kan hjelpe deg med å sette opp og implementere en talentutviklingsplan som holder mål.

●    Benchmark-evner for å gi utnyttbar feedback og aktivere vekst for de ansatte.
 • ●   Identifisere ansatte med høyt potensial og fremtidige ledere.
 • ●   Oppfordre de ansatte til å føle eierskap og styre deres utvikling gjennom løsninger for karrierenavigasjon.
 • ●   Investere i de personer som har best utsikt til å yte og til å bli.
 • ●   Være inklusiv, og gi alle ansatte muligheter til vekst.
 • ●   Fremme en kultur med læring og utvikling.

Beholde de beste utøverne

●    Gjøre det mulig for alle teammedlemmer å realisere deres eget potensial ved hjelp av transparente kriterier og karriereveier.
 • ●    Vite hvem som vil bli lenger, vil være engasjerte og yte bedre.
 • ●    Identifisere på et tidlig tidspunkt hvem som har potensial til å bli en god leder.

First Line-ledere

Aons First-Line Manager-modell gir den strukturen som trengs for å identifisere de beste kandidatene for first-line ledelse, og gjør dem klar for suksess i dagens mest utfordrende omgivelser.

●    Identifisere evner som kan videreføres Finn ut av hvem som har potensial til å lære, og som har de rette evner til å engasjere sine team.
 • ●    Redusere tiden som trengs til intervjuer. Screene ut kandidater som ikke passer, og redusere tiden som trengs til rekruttering.
 • ●    Finn ut hvem som mest sannsynlig vil lykkes. Sammenligne kandidatene med suksessprofilen for stillingen som first-line leder.
 • ●    Fokusere på de ferdighetene som mest trenger utvikling.
 • ●    Upskill hybride ledere for bedre ledelse av geografisk fjerne og spredte team.
 • ●    Utvikle og justere riktig atferd for å bygge et sterkere team, ved å fremme velvære og inklusjon.
 • ●    Gripe tak i de vanlige ferdighetsforskjeller ved å gjøre first-line ledere i stand til å ha krevende samtaler.

Lederskap

Talentkartlegging har lenge spilt en viktig rolle når det gjelder evaluering av lederskapspotensial. Men det er også nødvendig å tilpasse seg nye krav til lederskap som innbefatter nye ferdigheter.

Fremtidsorientert profilkartlegging
Individets profil blir kartlagt i forhold til en modell som gjelder for fremtidens leder. Selv om en tradisjonell lederskapsmodell var nyttige tidligere, kan den være utdatert og kanskje ikke nødvendigvis tilpasset for fremtiden.
 
En holistisk vurdering
Alle relevante fremtidsrettede aspekter av personlighet, motivasjon, atferd og ferdigheter blir undersøkt under kartleggingen.
 
Vitenskapelig oppbakking
Kartlegging er basert på omfattende forskning og vitenskap. Dette garanterer at kartleggingen kan forsvares, at den er relevant og gir business buy-in.
 
Et veikart for fremtidig utvikling
Vurderingen gir deg og dine fremtidige ledere en nøyaktig og innsiktsfull oversikt over sterke punkter og rettledning for fremtidig utvikling.
 

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise