Virtuelle case-studier

Solid kandidat-kartlegging med virtuelle case-studier. Kandidatene må forstå, evaluere og analysere skriftlig informasjon, og deres svar blir evaluert i forhold til et sett med kriterier.

Virtuelle case-studier er både tids- og kostnadseffektive, da det kan gjøres på et tidspunkt som passer for rekrutteringsteamet.

video screen virtual assessment center