Effektiv rekruttering til flyindustrien

Valg, ansettelse og opplæring av piloter, cockpit- og kabinpersonale, bakkepersonale og andre ansatte knyttet til flyindustrien, krever en helt spesiell tilnærmingsmåte.

Basert på flere år med forskning brukes vår helt unike rekke av kartleggingsløsninger forbeholdt flyindustrien til å måle egenskaper, ferdigheter, atferd og kompetanser som bidrar til å gi din bedrift suksess.

 

Fokus på det som betyr noe

Det trengs mer enn tekniske kvalifikasjoner for å jobbe i et flyselskap. Alle teammedlemmer må være fleksible, fokusert på sikkerhet, ha evne til effektiv planlegging og til å ta avgjørelser under press.

Personlighet og atferd er relevante faktorer for å oppnå suksess, og du ønsker å definere og rekruttere ut fra utvalgskriterier som tar hensyn til disse faktorene.

 

Kunne kjenne igjen potensial for suksess

Redusere andelen dropout fra opplæring, minimalisere risikoen for bedriften, og vite hvem du bør satse på. Med våre kartlegginger kan du definere scenarioer som kabinpersonalet støter på hver dag, og de viktigste kompetansene som kreves.

Med realistiske presentasjoner av de stillingene du rekrutterer til, vil kandidatene få innsikt i stillingen, vite hva som kreves, de hyppigste utfordringene og hva som forventes. Det betyr at de som søker har full forståelse for jobben, og er motiverte for å gjøre ting riktig.

 

Forvalte søkervolumet

Du trenger å engasjere kandidatene og uttrykke det som gjør dere til de beste for å kunne vinne de aller beste søkerne. Samtidig ønsker du at alle skal få lik sjanse til å få jobben.

Våre mobilvennlige kartlegginger peker ut de kandidatene som passer nøyaktig til kravene og kulturen i ditt flyselskap, samtidig som de som ikke blir valgt, sitter igjen med en veldig positiv opplevelse.

Målbare resultater når det gjelder talenter til flyindustrien

130 000
US dollar
kostnadbesparelse


takket være en optimalisert ansettelsesprosess
(easyJet)

32 000
euro
spart årlig
  

med en pålitelig seleksjon av suksessfulle kandidater
(CTC Aviation)

60 %
søkere
silt ut


for å prioritere topptalentene på en rask og effektiv måte
(Lufthansa)

35 %
økning


i beståtte flysimulatortester (anonymt flyselskap)

Kartleggingsløsninger for flyindustrien

  • Kartlegginger som er spesielle for flyindustrien
  • Basert på EASAs retningslinjer
  • Omfattende fullførelse av kartleggingen
  • Mobilvennlig kartlegging
  • Tilpasset din bedrift
  • Absolutt gyldige og solide kartlegginger
  • Erfaring innen industrien og velprøvd trackrecord
  • Finnes på flere språk

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise