Forutse ytelse med jobbsimuleringer

Kandidater som “gjør det beste inntrykket” under søkingsprosessen er ikke alltid det beste valget. For virkelig å fange opp de kandidatene som passer best til stillingen, er det viktig at du ser dem “i aksjon”. Jobbsimuleringer gir deg et inntrykk av hver kandidats potensial.
 
Aons løsninger for jobbsimulering benytter seg av en engasjerende plattform der man samler inn data som forutser kandidatens ytelse og atferd “i-jobben”. Når du får den informasjonen, er det lettere for deg å ta de rette og pålitelige bestemmelsene.
 

 

  Forutse ytelsene “i-jobben”

Gi et inntrykk av hva jobben er
Kandidatene får innsikt i hva jobben går ut på i det daglige. Dersom kandidatene ikke liker det se ser, kan de selv melde seg ut av prosessen, noe som sparer deg for det å ta et feil valg.

Skaffe deg innsikt når det gjelder atferd
Jobbsimuleringer gir en god oversikt over fremtidige ytelser.. Det er folks atferd som fører til handlinger og avgjørelser i hverdagen. Ved å navigere i stillingsspesifikke situasjoner kan kandidaten vise hvilken atferd han/hun mest sannsynlig vil ha i jobben.

Sortere ut kandidater på en effektiv og rettferdig måte
Foreta sortering av mange kandidater på et et tidlig tidspunkt, helt fordomsfritt. Det er ubetydelige gruppeforskjeller i jobbsimuleringer. Folk som gjennomfører kartlegginger spiller på samme nivå.

 

Lage en situasjonsbasert test

Definere jobben

Finne ut mer om og få bedre forståelse for den spesielle stillingen. Jobbsimuleringer skal valideres for en spesifikk stilling i en spesifikk organisasjon. De passer best for store volum med jobber på “mid-level” nivå.
 

Opprette innholdet i kartleggingen

Lage innholdet og sette opp den opprinnelige skåringsverdien. Søkerne blir stilt overfor reelle arbeidssituasjoner, og får spørsmålet: Hva ville du gjøre i denne situasjonen? Søkerne kan da enten velge eller gi en karakter til de forskjellige mulige handlingene, avhengig av i hvilken grad de synes de er passende. Svarene sammenlignes med de de svarene som ansees som riktig av eksperter på området.
 

Gjennomføre en test

Test ut innholdet i din simulering med personer som jobber i stillingen, for å evaluere forholdet mellom svar som gis av kandidaten, og forventet ytelse. Analyser resultatene og gjør eventuelt forbedringer av testen. Denne valideringen, som skal gjøres før lansering, gir ypperlig gyldighet og påvisbar avkastning på investering.
 

Implementer jobbsimuleringen

Integrer kartleggingen i rekrutteringsprosessen. Vår teknologi er pålitelig, mobilvennlig og interaktiv.

Ekstra fordeler med Aons situasjonsbasert tester

  • Omfattende fullførelse av prosessen
  • Positiv feedback fra søkere
  • Tilpasset din bedrift og den gjeldende stillingen
  • Ingen uønskede virkninger
  • Høyst effektive tester med betydning for virksomheten
  • Kan integreres i din HRIS
  • Spesielt designet for smarttelefoner

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise