Hvorfor kartlegge talent?

Talentkartlegging hjelper deg å gjøre gode seleksjonsbeslutninger samtidig som du sparer tid og penger.

 

BE OM Å BLI KONTAKTET

Effekten av kartlegging

Alle organisasjoner som streber etter å levere de beste tjenestene, produktene eller innovasjonene har behov for en ekstraordinær arbeidsstyrke. Det er essensielt å identifisere de riktige personene for den spesifikk stilling i din organisasjon. Aons kartleggingsmetodikk fungerer som et kompass, slik at du kan gjøre bedre rekrutteringsbeslutininger. 
 

Resultater

Økt salg, lavere turnover, forlenget ansiennitet og bedre prestasjoner. Få rett person på rett plass. 

Kandidatopplevelsen

Kandidatopplevelsen styrkes når man bruker skreddersydde, spillbaserte kartleggingsmetoder. Vi hjelper deg med å utvikle en effektiv og engasjerende rekrutteringsprosess.  

Effektive prosesser

Vit hva du leter etter og juster talentstrategiene deretter. Fokuser på det som betyr noe. Presenter resultater enkelt og sømløst.

 

Målbare utfall av talentkartlegging

Ved å bruke våre kartleggingsmetoder i en rekrutterings- eller utviklingsprosess får din organisasjon et forskningsbasert fundament som støtter opp under seleksjonsbeslutninger, avgjør kulturell ”fit” og guider videre utviklingsarbeid. 

Inntekt økt
med

36%

Ressursbruk
redusert med

40%

Ansettelsestid redusert med

40%

Ansiennitet
økt med

25%

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise

Order Aon Newsletter

Aon Newsletter

Join thousands of HR professionals who read our free newsletter.

Fortsatt ikke overbevist? Les mer: