Hva er Aon Assessment?

Aon Assessment (tidligere cut-e) er markedsleder i Norge innen evne-, ferdighets- og personlighetstester - primært knyttet til rekruttering og utvikling. Våre kartleggingsverktøy tar objektive målinger av kandidatinformasjon, og er med på å bidra til en bedre og mer rettferdig prosess, enten målet er å screene søkere, vurdere om kandidaten har de nødvendige evnene og ferdighetene, en personlighet som er kompatibel med stillingen som er utlyst og med arbeidsgivers bedriftskultur og for å skape et godt grunnlag for strukturerte intervjuer. Vi tilbyr også verktøy tilknyttet lederutvikling og løsninger for å fasilitere mobilitet innad i organisasjoner. Løsningene våre er merkevarebyggende, innovative, engasjerende og benytter seg av det fremste innen kunstig intelligens og psykometri. Sammen med våre kunder og partnere jobber vi for bedre rekrutteringsprosesser og kan vise til gode resultater som:

Forbedring i jobbprestasjon:

36%

Økt fortjeneste:
 

50%

Redusert
time-to-hire:

40%

Økning i ansiennitet:

25%

Løsninger som virker

Enten målet er å tiltrekke og sikre, eller identifisere og utvikle de riktige talentene, kan Aons kartleggingsløsninger hjelpe organisasjoner med å definere, justere og forbedre nåværende HR-strategi.
 

Rekruttering

 

Kartlegging skapt for å engasjere kandidater, raskt identifisere potensial og vinne de beste talentene.
Les mer 

Utvikle og beholde

 

Identifisere eksisterende potensial, engasjere medarbeidere og beholde nøkkelpersoner for å oppnå resultater.
Les mer 

Transformasjon på arbeidsplassen

Tilpasse eksisterende strategier i møte med digitalisering og endringer i markedet
Les mer 


 

 

Kunder som stoler på Aon

Visste du at?

 

4x
større sannsynlighet for at de som presterer best er mer produktive
(HBR, mai 2014)

Evnetester er den beste prediktoren for suksess på jobben

Folk blir ansatt på grunn av sine ferdigheter, men sagt opp på grunn av sin personlighet.

Inspirerende innsikt

 

Meet Aon

 

Assessment
Belønning
Prestasjon
 

Vi er stolte av å tilby ekspertise innen kandidatkartlegging for Aon.

Les mer om vår rolle hos Aon