Oppbygging av en digitalklar arbeidsstyrke

Presset når det gjelder lønnsomhet, kundetilfredshet og vekst tvinger organisasjoner til nye måter å tenke på. Med den riktige typen kartlegging kan din organisasjon optimalisere sin talentstrategi, rekruttere og utvikle personer med digitale ferdigheter og bygge opp en dynamisk arbeidsstyrke som tilpasser seg fremtiden.

Aons kartleggingsløsninger kan gjøre at din arbeidsstyrke blir mer fleksibel, mer reaktiv og bedre evnet til å takle usikkerhet.
Dersom du ønsker å sikre din arbeidsstyrke for fremtiden, er det nødvendig at du i ansettelsesprosessen fokuserer på talenter som har evne og lyst til å utvikle seg, som er klare for upskilling og reskilling og gjerne lærer nye ferdigheter etter hvert som omgivelsene, teknologien og kravene endres. I denne typen omstendigheter er det fleksibilitet, nysgjerrighet og evne til å lære som har mest å si for å gi suksess.
 
De fremtidige nødvendige kompetansene er ikke spesifikke, da vi ikke kan forutse hva disse vil bli. Vi fokuserer derfor heller på det å være fleksibel, godta endringer og gå med på upskilling. For å takle den fleksibiliteten som trengs i fremtiden er det viktig å kultivere og ansette personer med denne typen holdninger.
 

 

Three Smartphones showing Digital Readiness Report

En ny modell for digitalt lederskap

Upskilling og utvikling av digitale kompetanser og ferdigheter for ledere.

Vår modell for digitalklarhet legger vekt på ting som å lede, legge vekt på samarbeid, ydmykhet og myndiggjøring som digitale lederkompetanser. Dette er spesielt viktig i kryssfunksjonelle team. Det er også viktig at lederne er klar over det når de kommer til kort. Ydmykhet og myndiggjøring vil hjelpe dem med å sikre at de er omringet av de riktige ferdighetene for støtte til dem selv,og for å gi myndiggjøre andre ansatte.

 

Aons kartlegging før ansettelse er selve hjørnesteinen for datadrevet talentstrategi

 Enkel digital upskilling
 

Finn frem til digitalklare talenter
Identifiser kandidater som er klare for fremtidens arbeid, basert på personlighetstester som stemmer overens med digital suksess.

Utvikle en arbeidsstyrke som er klar for utvikling
Opprette en individuell modell med kartlegging som måler de atferdsmønstre og egenskaper som bedriften vil trenge i fremtiden. Våre vurderinger utvikler seg med behovene for din arbeidsstyrke.

Oppnå utnyttbare innsikter
Gjør om din forretningsstrategi ved å bruke prediktive talentdata. Få forståelse for forbindelsen mellom skåring på vurderinger og ytelsen til dine ansatte med høyt potensial. Overvåk og analyser kartleggingsresultatene for kontinuerlig optimalisering av bedriftens ansettelses- og ansiennitetsstrategi.

Design av fremtidens jobber
Våre kartlegginger gir deg velprøvde vitenskapelige kriterier som definerer de behov, egenskaper og kompetanser som din bedrift vil trenge i fremtiden. Gjør deg tidlig kjent med talentmangler, og identifiser overførbare egenskaper som det er stor etterspørsel etter.

Bygg opp en datadrevet talentstrategi
Finn raskt frem til den perfekte match mellom de ansatte og de stillingene de passer beste til for å bedre organisasjonens fleksibilitet. Tilpass talentanskaffelsen og utviklingsaksjonene til de ansattes unike kompetanser, atferd og egenskaper.

Driv frem kulturelle endringer
Utvikle en arbeidsstyrke som passer til dine behov og din kultur, ved hjelp av vår talentanalyse, våre prestasjonsdata og prognoser. Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men justerbare kartlegginger kan hjelpe deg med å takle usikkerhet og utnytte anledninger.

 

Aons kartlegging av digitale ferdigheter - spesifikasjoner

  • Bygget på en robust kompetansemodell
  • Kombinerer personlighets- og ferdighetstester
  • Sømløs integrering i arbeidsforløpssystemene
  • Mobilvennlige kartlegginger
  • Korte testtider
  • Tilpasset din bedrift
  • Tips og handlinger om utvikling inngår i rapporten

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise