Gjør endringer i HR-strategien ved hjelp av datadrevne talent-kartlegginger

Få god innsikt under ansettelsesprosessen og identifisere fremtidige ledere blant dine aktuelle talenter. Aons kartleggingsløsninger definerer, tilrettelegger og gjør om på HR-strategien. Vi opererer globalt, og våre løsninger finnes på flere språk, med sømløs integrering i 80+ ATS.
 

 

Rekruttering

Styrke ditt program for talentanskaffelse ved hjelp av en kartlegging som er global, fleksibel og vitenskapelig basert.

Timebetalt

Velutviklede kartlegginger kan hjelpe deg med å identifisere kandidater som kan lære fort, som er endringsdyktige, som vil trives i jobben, og som dermed gir mindre turnover i viktige timestillinger.

Nyutdannede

Utvikle deres rekrutteringsprogrammer på universiteter og for tidlige karrierer, ved hjelp av en rekke kartlegginger som er spesielt tilrettelagt for deres bedrift.

Traineer og lærlinger

Identifiser trainees og lærlinger ved hjelp av spesielle kartleggingsløsninger for tidlige karrierer, og det med en engasjerende brukergrensesnitt og app på mobiltelefon.

Volumrekruttering

Gi alle søkere en rettferdig sjanse gjennom en objektiv kartleggingsprosess, samtidig som du raskere finner frem til de sterkeste kandidatene.

LinkedIn

Hold deg oppdatert

Vær blant de tusenvis av HR-profesjonelle som følger oss på LinkedIn.

Utvikling

Lag et talentutviklingsprogram som på en pålitelig måte måler hvordan ditt team er i stand til å lære, tilpasse seg endringer i omgivelsene, og finne frem til nye ferdigheter og nye erfaringer.

Førstegangsledere

Identifisere de beste kandidatene for first-line ledelse, og gjøre dem klar for suksess i dagens mest utfordrende omgivelser.

Intern mobilitet

Aons talentmobilitetsløsninger er en revolusjon når det gjelder de ansattes forståelse av mulige karriereveier og progresjon innen en bedrift.

Ledelse

Evaluere lederskap-potensial ved hjelp av en metode som forener tradisjonelle og nye evner.
 

Aviation/luftfart

Valg, ansettelse og opplæring av piloter, cockpit- og kabinpersonale, bakkepersonale og andre ansatte knyttet til flyindustrien, krever en helt spesiell tilnærmingsmåte.

 

Yrkessjåfører

Identifisere og rekruttere personer som har de egenskapene og de personlighetstrekkene som gjør at de er vaktsomme, sikre og effektive sjåfører og maskinoperatører.

Finans

For å greie seg gjennom kontinuerlig brytning kreves kreativ tilnærming til talentstrategi og forvaltning.