Revolusjonerende video-kartlegginger

Det å vurdere om en kandidat passer til en stilling ut fra et intervju har alltid vært en utfordring. Med forskjellige intervjuere som stiller forskjellige spørsmål hver gang er det umulig å vurdere kandidatene på en fordomsfri og objektiv måte, eller å skaffe seg solid innsikt fordi prosessen er inkonsekvent.
 
Aons datadrevne plattform for video-intervjuer gir den innsikten som talentledere trenger for å ta de beste rekrutteringsbestemmelsene for hver stilling. Vår asynkrone plattform for video-intervjuer gjør det mulig for kandidatene å svare på spørsmål når det passer dem, og gir dem en transparent og konsistent intervju-opplevelse.

Bli kjent med Aons verktøy for video-intervjuer.

Aon's verktøy for video-intervjuer

Dette er virtuelle intervjuer tatt til et nytt nivå: vidAssess-AI skanner ordene som uttales av de intervjuede når personen svarer, og koder eller fører disse opp i hvert kompetanseområde. Vi fokuserer kun på tale-til-tekst, og bruker kunstig intelligens med naturlig språkbehandling. Dette minimaliserer menneskelige fordommer, og gir en prosess som er rettferdig og transparent, og som er rettslig forsvarlig. Dagens kandidater forventer større fleksibilitet og rettferdighet under intervjuprosessen.
 
 

 

Finn raskt frem til de riktige rekrutteringer på rett plass
 

 

Definer kompetanser og spørsmål
Du kan velge blant over 600 intervjuspørsmål, eller du kan bruke dine egne. Vår kunde-uavhengige AI-modell er aktivert og koblet til vår prisbelønte, validerte personlighetsmodell. In-line ATS-integreringen er tilgjengelig på flere språk.

Engasjer dine kandidater
Be søkerne om å registrere og laste opp svarene. Du bestemmer hva de skal gjøre, og så kan kandidatene selv bestemme når de gjør det.

Vurder svarene
Vår datadrevne plattform for video-intervjuer bruker kunstig intelligens (AI) til å vurdere hver enkelt video, og gir en rettslig forsvarlig rapport med hver enkelt kandidats skåring i forhold til kriteriene for jobben. Lyden transkriberes, og plattformen skanner ordene som intervjuobjektene uttaler i sine svar, og setter deretter opp resultat over hvordan de skårer i forhold til ønsket kompetanse.

Du bestemmer
Innen et par sekunder får du en rapport med skåring per kompetanse. Rekrutterere og ansettelsesansvarlige kan da gå igjennom rapporten, og de kan også sette seg ut over resultatene ut fra annen informasjon før det tas en bestemmelse.

Hold i gang samtalen
Del kandidatenes feedback-rapporter som reflekterer din bedrift. Samle inn feedback om prosessen via Net Promoter Score-undersøkelser.

 


En bedre måte å gjøre intervjuer på.

Dagens kandidater forventer større fleksibilitet og rettferdighet under intervjuprosessen. Vår asynkrone plattform for video-intervjuer gjør det mulig for kandidatene å svare på spørsmål når de har tid til det, og gir dem en transparent og konsistent intervju-opplevelse.

Mindre tid nødvendig for rekruttering

Intervjuer med fysisk oppmøte er en utfordring å koordinere. Det er ikke alltid mulig å samle de rette menneskene i samme rom på samme tid, og det kan ha en negativ virkning på rekrutteringsprosessen.
 
Med vår plattform kan du dele forhåndsregistrerte intervjuer med de rette menneskene uten at du trenger å legge det puslespillet det er med tidsplanlegging. Kandidatene kan svare uansett hvor de er, så ingen trenger å sløse bort tid.
 

En mer allsidig talent-pool

En allsidig arbeidsstyrke består av blandede ferdigheter, erfaringer, knowhow, språk og tilnærmelsesmåter, og dette er en reell verdi for alle organisasjoner. Intervjuer med fysisk oppmøte kan føres i feil retning og avvike fra jobbrelaterte spørsmål - noe som kan føre til potensielle feiloppfatninger.

Enten du velger spørsmål fra vår database eller utvikler dine egne, vil våre løsninger gjøre det mulig for deg å sette opp spørsmålene på forhånd slik at intervjuet blir konsistent og jobbrelevant. Vurdering av kandidater utelukkende ut fra jobbrelaterte punkter slik at du velger den beste personen for hver rolle.
 

Styrk din arbeidsgiverprofil

Aons løsninger for video-intervjuer er spesielt utviklet for bruk på smarttelefoner, laptops, nettbrett og PC-er. Plattformen er intuitiv, enkel å bruke og enkel å installere.
 
Gir kandidaten en komplett opplevelse av bedriften, blant annet med introduksjonsvideoer. Velg hvordan du reflekterer ditt verdiforslag som arbeidsgiver og hvordan du inkluderer spesielle spørsmål.
 

Hvorfor
velge Aon?

30+
millioner kartlegginger
hvert år

40+
språk tilgjengelig i vårt produktutvalg

500+
ansatte med
kartleggingsekspertise