Senest ett år etter at man har gjennomført enten Modul 1 og 2 eller konverteringskurs må man delta på en autorisasjonsdag. Etter godkjent deltagelse på denne dagen får man et endelig autorisasjonsbevis fra Aon.

Krav for å delta er 10 reelle gjennomførte tilbakemeldingsprosesser. Hensikten med denne er at brukerne skal kunne ta opp spørsmål som har dukket opp i forbindelse med praktisk bruk av testene. I tillegg ønsker vi i cut‑e å forsikre oss om at metodikken blir anvendt på et forsvarlig vis. Autorisasjonsdagen legges opp slik at hver enkelt deltaker presenterer et case, enten fra rekruttering, coaching eller lederutvikling. Hver deltaker legger da fram et case der man har benyttet enten shapes og views eller shapes og evne- og ferdighetstest(er). Deltakere som består får tildelt autorisasjonsbevis.
Dagen har et praktisk fokus og dekker følgende verktøy:

  •    - personlighetstesten shapes / ADEPT-15
  •    - verdi- og motivasjonstesten views
  •    - evne- og ferdighetstestbatteriet scales


Personer som utelukkende skal benytte evne- og ferdighetstester fra Aon kan melde seg opp til autorisasjonsdagen etter fullført
Modul 1. Disse vil da oppnå en autorisasjon i evne- og ferdighetstester. Ta kontakt med oss på kontakt@aon-assessment.com for mer informasjon om dette.

Følgende autorisasjonsdager er satt opp i 2021:
8. jan, 22. jan, 5. feb, 19. feb, 5. mar, 19. mar, 9. apr, 23. apr, 7. mai, 21. mai, 4. juni, 20. aug, 3. sep, 17. sep, 1. okt, 15. okt, 29. okt, 12. nov, 26. nov, 10. des.

Autorisasjonsdager gjennomføres bade fysisk og i mindre, digitale grupper. Vennligst informer oss ved påmelding om du ønsker å delta fysisk eller digital gjennomføring.

Pris: kr. 3.500,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon

Relaterte White Papers og cases

Snakk med oss om hvordan vi kan drive din talentstrategi.