Senest ett år etter at man har gjennomført enten Modul 1 og 2 eller konverteringskurs må man delta på en autorisasjonsdag. Etter godkjent deltagelse på denne dagen får man et endelig autorisasjonsbevis fra Aon.

Vi anbefaler at du har gjennomført testing og tilbakemelding for minst ti personer før du deltar på autorisasjonsdagen. Hensikten med denne er at brukerne skal kunne ta opp spørsmål som har dukket opp i forbindelse med praktisk bruk av testene. I tillegg ønsker vi i Aon å forsikre oss om at metodikken blir anvendt på et forsvarlig vis. Autorisasjonsdagen legges opp slik at hver enkelt deltaker presenterer et case, enten fra rekruttering, coaching eller lederutvikling. Hver deltaker legge frem et praktisk case, der man har benyttet en eller flere tester. For å få best mulig læringsutbytte anbefaler vi at man legger frem et case der man har benyttet minst to tester, eksempelvis shapes/ADEPT-15 og evnetester, eller shapes/ADEPT-15 og views. Deltakere som består får tildelt autorisasjonsbevis.

Dagen har et praktisk fokus og dekker følgende verktøy:

  •    - personlighetstesten shapes / ADEPT-15
  •    - verdi- og motivasjonstesten views
  •    - evne- og ferdighetstestbatteriet scales


Personer som utelukkende skal benytte evne- og ferdighetstester fra Aon kan melde seg opp til autorisasjonsdagen etter fullført
Modul 1. Disse vil da oppnå en autorisasjon i evne- og ferdighetstester. Ta kontakt med oss på kontakt@aon-assessment.com for mer informasjon om dette.

Følgende autorisasjonsdager er satt opp i 2023:
20. januar
10. februar
03. mars
24. mars
14. april
05. mai
26. mai
14. juni
18. august
06. september
29. september
13. oktober
03. november
24. november

Autorisasjonsdager kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Vennligst informer oss ved påmelding om du ønsker å delta på fysisk eller digital gjennomføring.

Pris: kr. 3.800,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon