For brukere av kvalitetsverktøy tilbyr vi en kortere og mer fokusert opplæring i bruken av Aons verktøy. Erfarne kursholdere sørger for at du får den opplæringen som skal til for at du kan bruke verktøyene og metodikken på en trygg og faglig forsvarlig måte, både til rekruttering og utvikling.

Vi anerkjenner den kompetansen du har per i dag, tar utgangspunkt i de autorisasjoner og krediteringer du allerede har på psykometriske tester, og gir deg det du trenger for en smertefri konvertering til vår metodikk. Kurset går over to dager, der en halv dag er satt av til praktisk gjennomføring av testtilbakemeldinger.
Kurset har et teoretisk og praktisk fokus og dekker følgende verktøy:

  •     - evne- og ferdighetstestbatteriet scales
  •     - personlighetstesten shapes
  •     - verditesten views


Pris: kr. 12.500,- Inkl kursmateriell

Merk: En forutsetning for å delta på dette kurset er at man har gjennomført kurs i minst en av testene som er sertifisert hos DNV GL for bruk i seleksjon. En liste over sertifiserte arbeidspsykologiske tester finner du på DNV-GLs nettsider.

Følgende kurs er satt opp i 2022: 07.-08. mar, 02.-03. mai, 05.-06. sep, 07.-08. nov

Dersom du ikke oppfyller kravene kan du melde deg på våre innføringskurs.
 

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon