Modul 4 er en fordypningssekvens hvor vi går nærmere inn på en del grunnleggende begreper ved testbruk. Dette inkluderer statistiske begreper som korrelasjon, reliabilitet og validitet, samt beregning av ulike typer testskårer og konfidensintervaller. Vi vil også se nærmere på hvordan tester blir konstruert og tilpasset norske forhold. Etikk og regelverk rundt testbruk blir diskutert, sammen med økonomisk nytteverdi av ulike tester.

Personer som gjennomgår modul 4 skal kunne veilede andre personer i etablering av prosedyrer for testbruk, og selvstendig kunne vurdere når og hvordan tester best kan brukes i arbeidslivssammenheng. I denne modulen vil vi også se nærmere på og trene på ulik intervjumetodikk, og da spesielt det kompetansebaserte intervjuet.

Kurset tilbys på forespørsel. 
 

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon