Aons DNV-godkjente rekrutteringskurs gir en grundig innføring i ulike sider ved rekrutteringsprosessen.

Temaer som dekkes i kurset er jobbanalyse og kravspesifikasjon, kost-nytte-analyser, ulike seleksjonsmetoder, arbeidsrett og etikk. Vi ønsker med dette kurset å gi deltagerne et godt grunnlag for å gjennomføre rekrutteringsprosesser som er treffsikre, effektive og rettferdige. Kurset er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering, for eksempel i personal- og HR-avdelinger og i rekrutteringsselskaper. Innholdet i kurset dekker de temaene som er relevante for DNV standard for rekrutteringspersonell.


Bedriftsinterne kurs tilbys på forespørsel
 

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon