Reliabel, robust og forskningsbasert psykometrisk kartlegging

Aons innovative målingsinstrumenter fungerer som et reliabelt grunnlag for dine seleksjons- og utviklingsbeslutninger. Våre verktøy er bygget på et solid forskningsfundament, og er korte, relevante og brukervennlige.
 

Kartlegging av atferd

Forsikre deg om at kandidatens atferd er forenelig med suksess.

Evnetesting

Korte, valide og reliable tester for spesifikke jobbrelevante evner.

Øve på tester

Har du blitt invitert til å gjennomføre tester i forbindelse med en rekrutteringsprosess?

Aons testportefølje:

Fang opp relevante personlighetstrekk

Folk ansettes på grunn av ferdighetene, men de blir sagt opp på grunn av personligheten. Med Aons atferdskartlegging kan slike situasjoner unngås. Alle Aons personlighetstester er adaptive, korte, valide og sikret mot juks.
 
Testene kan brukes tidlig i seleksjonsprosessen for å screene ut uegnede kandidater. I senere stadier i prosesser kan målingene brukes sammen med en intervjuguide, utviklet for å undersøke kandidaters risikoområder og bekrefte ansettelsesbeslutninger.

 

Kartlegg evner med innovative, korte og valide tester

Forskning viser at evnetester er sterke prediktorer for jobbsuksess. Ingen andre psykometriske måleverktøy tilfører like mye verdi i HR-beslutninger.
 
Aons evnetester tar i bruk det nyeste innen teknologi på en reliabel, desentralisert måte. Testene er spesielt nyttige for å identifisere potensial tidlig, i forbindelse med volumrekruttering. En rekke ulike kognitive tester har blitt utviklet for å passe ulike formål og målgrupper.

 

Benytt trygge og pålitelige verktøy

Aons tester blir kvalitetssikret av uavhengige og profesjonelle instanser og er designet i tråd med internasjonalt anerkjente standarder fra institusjoner som ITC, EFPA og APA. Testene er sertifisert av ledende globale kvalitetsakkrediterte institusjoner som Det Norske Veritas (DNV) og er registrert hos lokale tilsynsorganer i nasjonale stater hvor dette er påkrevd.
 
Vårt globale analyseteam gjør regelmessige bedriftspåvirknings-, mangfolds-, inkluderings- og validitetsstudier.
 
Aon har mottatt ISO/IEC 27001-sertifikatet for informasjonssikkerhetsbehandlingssystemer. Våre IT- og profesjonelle databehandlersystemer etterkommer alle nasjonale lovpålagte krav om databeskyttelse. 
*ITC International Test Commission; EFPA European Federation of Psychologists' Associations; APA American Psychological Association

 

Kandidatsentrert kartlegging som støtter ditt varemerke

Aon hjelper organisasjoner med å promotere jobber for å engasjere, informere og kartlegge søkere. Ved bruk av "Realistic Job Previews" eller "Situational Judgement"-kartlegging i form av en intuitiv messenger-lignende plattform, kan kandidaten selv vurdere om den er aktuell for jobben eller trekke seg - noe som gjør at alle involverte sparer tid og penger.

Atferds-, personlighets- og evnetesting kan kombineres for å tilpasses relevante og skreddersydde pakkeløsninger. 

Vår tilnærming til kartlegging

Vi jobber med kunder innen alle sektorer, organisasjoner av alle størrelser, og på alle nivåer i organisasjonene, for å sørge for at kartleggingsstrategiene deres har maksimal effekt.

Innovasjon

Vi bygger på det beste innen psykometrisk testing: mobilvennlig, engasjerende, støttet av kunstig intelligens.

Global

Vi bistår kunder over hele verden: 30 millioner kandidatvurderinger hvert år, i 90 land og på 40 språk.

Talentanalyse

Vi underbygger våre kunders talentstrategier med datadrevet, testbasert innsikt.

Lønnsomhet

Våre kunder kan vise til gode målbare resultater.

 

Kunder som stoler på Aon

Nettbaserte kartleggingsløsninger

Evnetester
 

Les mer

Atferdstester

 

Les mer

Situational Judgment

Les mer

360
kartlegging

Les mer

Spillbasert kartlegging

Les mer

Prediktiv
talentanalyse

Les mer

Video-
kartlegging

Les mer

Volum-
rekruttering

Les mer

Snakk med oss om hvordan vi kan drive
din talentstrategi.