For nye brukere av arbeidspsykologiske tester tilbyr vi innføringskurs bestående av to moduler. Kursene gir deg det du trenger for å bli en trygg og kunnskapsrik testbruker.

Modul 1 vektlegger evne- og ferdighetstester. Modul 2 bygger videre på modul 1 og fokuserer på personlighets- og verditester.

Modul 1: Evner og ferdigheter
Modul 1 gir en generell innføring i de fleste aspekter ved tester som benyttes i jobbsammenheng, med vekt på evne- og ferdighetstester.

Hvorfor melde seg på?

  1. Første steg mot å bli autorisert testbruker av Norges markedsledende testleverandør. 
  2. Lær, eller få en oppfriskning, om grunnleggende statistiske begreper.
  3. Lær om evne- og ferdighetstester generelt og testbatteriet scales spesifikt.
  4. Bi i stand til å forstå og tolke testresultatene fra evne- og ferdighetstester.
  5. Skap et fundament for gode rekrutteringsprosesser.
  6. Få praktisk og teoretisk påfyll.

Hva gjør jeg når jeg har fullført modul 1?
Personer som utelukkende skal benytte evne- og ferdighetstester fra Aon må melde seg opp en autorisasjonsdag senest ett år innen fullført modul 1. Personer som ønsker å bruke personlighetstester går videre til modul 2.

Følgende kursdatoer gjelder for M1 i 2024:
e-læring + 15. januar
e-læring + 12. februar
e-læring + 04. mars
e-læring + 08. april
e-læring + 27. mai
e-læring + 26. august
e-læring + 23. september
e-læring + 28. oktober
e-læring + 19. november

Modul 2: Personlighet og verdier
Vårt modul 2-kurs bygger på modul 1-kurset, og gir en opplæring i bruk av profiltester (personlighetstest og motivasjonskartleggingsverktøyet views). Du lærer å forstå og tolke testresultatene og å gi tilbakemelding til respondenter, og vi trener på gjennomføring av kompetansebaserte intervjuer med utgangspunkt i testrapporter. Vi gjennomgår også vårt digitale stillingsanalyseverktøy.

Du kan velge mellom to kursalternativer:
- Modul 2 - innføring i ADEPT-15 personlighetstest (forberedende e-læring + 1 kursdag)
- Modul 2 - innføring i shapes personlighetstest (2-dagers kurs)

Shapes management er en DNV-sertifisert personlighetstest som er veletablert i det norske markedet.

ADEPT-15 er vår nyeste personlighetstest, og arvtaker etter shapes. Testen er i prosess for DNV-sertifisering. Teamet bak ADEPT-15 vant den anerkjente M. Scott Myers Award for beste anvendte forskning i forbindelse med utviklingen av testen, og det ble fremhevet at ADEPT-15 ble utviklet med et solid vitenskapelig grunnlag, og en innovativ, adaptiv måleteknologi.

ADEPT-15 er velegnet til rekruttering og utvikling. Med en omfattende personlighets- og kompetansemodell og en god kandidatrapport er ADEPT-15 et godt valg for deg som skal jobbe med personlighetskartlegging i tiden fremover!

Om du er sertifisert bruker av shapes management, kan du få opplæring og sertifisering for ADEPT-15 gjennom å fullføre en kort e-læring (varighet rundt 3 timer, pris kr 1650,-)

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om de to kursalternativene før du velger kurs.

Følgende kursdatoer gjelder for M2 i 2024: 

e-læring + 29. januar
e-læring + 26. februar
e-læring + 18. mars
e-læring + 22. april
e-læring + 10. juni
e-læring + 09. september
e-læring + 07. oktober
e-læring + 04. november
e-læring + 02. desember
 

Samlet pris for begge kurs: 27 000,- eks. mva (13 500,- per modul). Dette inkluderer kursmateriell.

 

Meld meg på

Vil du vite mer?

Relatert informasjon