Rekrytoi ja kehitä digitaalista osaamista

Työn luonne ja työssä vaaditut taidot muuttuvat nopeasti lisääntyvän automatisaation ja muiden tekniikan kehitysaskeleiden myötä. Jotta yritys voisi menestyä, sen on pysyttävä mukana maailman muutoksissa,
ja tähän vaaditaan yhä enemmän digitaalisia valmiuksia, kompetensseja ja osaamista.

Digital Talent Icon

Tunnista digitaalinen osaaminen

Tunnista ne työntekijät, jotka ovat valmiita työskentelemään yhä digitaalisemmassa tulevaisuudessa.

Digital Competence Icon

Rakenna digitaalista kompetenssia 

Omaksu ja jaa digitaalista osaamista rakentaaksesi ketterän organisaation ja ollaksesi digitaalisen muutoksen edelläkävijä.

Digital Talent Strategy Icon

Valmistaudu tulevaisuuden vaatimuksiin

Tue digitaalisten valmiuksien ydintekijöitä: oppimiskykykä, joustavuutta ja avoimuutta muutokselle.


Aon Assessmentin Digitaaliset valmiudet 2020 -raportti nyt luettavissa

Digitaalisesti valmis henkilöstö

Tutustu raporttiin selvittääksesi, miten voit:

  • Tunnistaa, arvioida ja ymmärtää yksilöiden digitaalisia valmiuksia
  • Tukea tiimejä digitaalisen menestyksen tuottamisessa
  • Rakentaa digitaalisesti valmiin organisaation

Lataa raportti

Digitaalisten valmiuksien arvioiminen

Laptop showing Digital Readiness Model

Aon Assessmentin malli käytännössä

Digitaalisia valmiuksia voidaan arvioida yhdistämällä persoonallisuuskyselymme kykytestaukseen. Tulokset esitetään koottuna yksilölliseen raporttiin, joka kertoo miten henkilö sijoittuu mallin yhdellätoista eri kompetenssilla, ja mitkä ovat hänen henkilökohtaiset vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Malli perustuu vuosien intensiiviseen tutkimukseen menestyksekkäästä työskentelystä digitaalisissa ympäristöissä.

Digital Competence Visualization

Tunnista digitaalinen kompetenssi

Tunnista ne työntekijät, jotka ovat halukkaita oppimaan uutta, avoimia muutokselle, ja sopeutumiskykyisiä uusissa tilanteissa. Nämä ominaisuudet ovat digitaalisen kompetenssin ydintekijöitä.

Määrittele, minkälaisia kompetensseja organisaatiosi tarvitsee menestyäkseen digitaalisessa muutoksessa. Selvitä, kenellä organisaatiossasi on nämä taidot ja kompetenssit - ja rekrytoi tarvittaessa uusia kykyjä.

 

Three Smartphones showing Digital Readiness Report

Edistä digitaalista johtajuutta

Kehitä johtajiesi ja esimiestesi digitaalisia taitoja ja kompetensseja luodaksesi heistä tulevaisuuden johtajia.

Kasvata heidän varmuuttaan ja osaamistaan navigoida digitaalisen muutoksen keskellä. Voit käyttää tässä apunasi käänteistä mentorointia sekä digitaalisten valmiuksien raportin sisältämiä kehitysvinkkejä.
 

Kuinka johtaa henkilöstösi kohti digitaalista huomista

 

6

Askelta digitaalisesti valmiiseen organisaatioon
 

 
Digital Readiness Step 1 Icon

Määrittele ja tunnista potentiaali henkilöstössäsi
Määrittele, mitä menestyminen organisaatiossasi vaatii. Opi tuntemaan henkilöstösi kompetenssit ja potentiaali.

Digital Readiness Step 2 Icon

Pohdi, miltä tulevaisuuden työ näyttää
Varmistaaksesi organisaation ketteryyden, sinun tulee ymmärtää tulevaisuuden työn rakennetta ja tietää, minkälaiset urapolut sopivat työntekijöillesi.

Digital Readiness Step 3 Icon

Arvioi taitoja, kompetensseja ja käyttäytymistä
Arvioinnit, kuten digitaalisten valmiuksien arvioiminen tai taito- ja kompetenssikartoitus, auttavat ymmärtämään, mitä kenelläkin on tarjota organisaatiolle, mikä ihmisiä kiinnostaa ja motivoi, ja miten organisaatio voi parhaiten valmistautua tulevaan.

Digital Readiness Step 4 Icon

Luo henkilökohtaisia urapolkuja ja kehityssuunnitelmia
Auta työntekijöitäsi tuntemaan omat vahvuutensa, taitonsa ja kykynsä, jotta he voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja panostaa omaan kehittymiseensä.

Digital Readiness Step 5 Icon

Kommunikoi henkilöstösi kanssa
Tarjoa henkilöstöllesi tietoa ja näkemyksiä yrityksen liiketoiminnasta ja tee näkyviksi puutteet organisaatiosi digitaalisissa taidoissa.

Digital Readiness Step 6 Icon

Auta työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään
Kun puutteet on tunnistettu, ne voi korjata. Tämä onnistuu kouluttamalla ja kehittämällä henkilöstöäsi. Auta henkilöstöäsi selviytymään uudenlaisista haasteista ja tehtävistä ja viemään uriaan toivomaansa suuntaan.

 

Tiestikö?

59 % HR-johtajista sanoo, että heidän organisaationsa eivät ole määritelleet taitoja, joita tarvitaan digitaalisessa muutoksessa.*

Aon Assessmentin digitaalisten valmiuksen arviointi:

  • Lyhyet testit ovat nopeita tehdä
  • Kustomoitavissa brändisi visuaaliseen ilmeeseen
  • Raportti sisältää konkreettisia kehitysvinkkejä

 

Ota yhteyttä selvittääksesi, miten voimme yhdessä kehittää kyvykkyysstrategiaasi.

Miksi valita
Aon?

30m+
arviointia
vuodessa

40+
kielivaihtoehtoa
testeissämme

500+
arvioinnin 
ammattilaista

Kaipaatko lisätietoa? Lue lisää