Käyttäytymisen arvionti tuo
konkreettista etua liiketoiminnalle

Kun ymmärrät, mikä ihmisiä työssään motivoi, ja miten he todennäköisesti tulevat töissä käyttäytymään, osaat tehdä tietoisempia ja laadukkaampia päätöksiä rekrytointiin, ylennyksiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyen. Aon Assessmentin työpersoonallisuusarvioinnit mittaavat HR-päätösten kannalta oleellisia persoonallisuuden piirteitä. Niiden avulla:

Tunnistat parhaat kandidaatit

Tunnista kandidaattien joukosta ne, jotka sopivat parhaiten sekä kyseiseen rooliin että organisaatiokulttuuriin ylipäätään.

Linkität persoonallisuuden työ-suoritukseen

Tarjoa kandidaateille mahdollisuus arvioida itseään paremmin ja tunnistaa ammatilliset kehitysalueensa.

Ennustat tulevaa työmenestystä 

Tunnista, kenellä on sellaisia arvoja, persoonallisuudenpiirteitä ja motivaatiota, joita menestykseen vaaditaan.

Aon Assessmentin personallisuustestien avulla:

Tunnistat menestyksen kannalta oleelliset
persoonallisuuden piirteet

Ihmiset palkataan taitojensa takia ja erotetaan persoonallisuutensa takia. Tämä ikävä ennuste voidaan välttää Aon Assessmentin käyttäytymisarviointien avulla. Kaikki persoonallisuuskyselymme ovat lyhyitä ja adaptiivisia, ja ne on suojattu huijausyrityksien varalta.

Testejämme voidaan käyttää heti rekrytointiprosessin alussa, jotta tunnistetaan mahdollisimman nopeasti ne kandidaatit, jotka eivät täytä tehtävän vaatimuksia. Rekrytointiprosessin loppuvaiheessa arviointeihin kuuluvat haastatteluoppaat mahdollistavat tarkemman pureutumisen hakijoiden kompetensseihin ja tarjoavat vahvistusta päätöksenteolle.

 

Saat tietoa kandidaatin
motivaatiosta ja arvoista

Ihmiset, joiden arvot sopivat yrityksen arvomaailmaan ja jotka ovat motivoituneita tekemään työnsä hyvin, ovat ensisijaisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Aon Assessmentin lyhyellä ja vastauksiin mukautuvalla motivaatiokyselyllä kartoitat kaikki tärkeimmät motivaatio- ja arvotekijät. Sen avulla saat paitsi yksityiskohtaisen motivaatioprofiilin, myös haastattelupohjan haastattelun tueksi.

Motivaation ja arvojen ymmärtäminen auttaa rekrytointiin ja ylennyksiin liittyvien päätöksien tekemisessä.

 

Tunnistat työnteolle haitallisia käyttäytymismalleja  

On tärkeää selvittää, voiko kandidaateilla olla työn tuottavuuden tai laadun kannalta haitallisia käyttäytymismalleja, sillä niistä voi seurata yritykselle taloudellisia menetyksiä tai jopa yrityskuvan heikkenemistä. Tieto kandidaattien eettisestä käyttäytymisestä (kuten rehellisyydestä, vilpittömyydestä, uskollisuudesta ja sitoutuneisuudesta) on arvokas lisä HR:n päätöksenteon tueksi.

Aon Assessmentin arviointimenetelmien avulla saat tietoa kandidaatin luotettavuudesta. Tämä tieto voi olla hyödyksi rooleissa, joissa työskennellään esimerkiksi arkaluontoisten tietojen tai arvokkaan kauppatavaran kanssa. Kandidaatin turvallisuusorientoituneisuuden arvioiminen puolestaan on tärkeää kuljettajia ja koneenkäyttäjiä rekrytoidessa.

 

Arvioit luovuutta

Innovaatio on kaikista oleellisin elementti kilpailuedun luomisessa, oli kyse sitten liiketoiminnan prosessien kehittämisestä, tuotteiden tai palveluiden kehittelystä, tai uusista markkinavaltauksista. Innovaatio vaatii paitsi luovuutta , myös kykyä viedä luovia ideoita käytäntöön.

Aon Assessment on luonut ensimmäisen validin ja luotettavan online-pohjaisen arviointimenetelmän luovuuden arvioimiseksi.

 

Yhdistät persoonallisuustestit muihin rekrytoinnin työkaluihin

Persoonallisuuden ja käyttäytymisen arvioiminen tarjoaa arvokasta lisätietoa rekrytointiin ja ylennyksiin liittyviin päätöksiin.

Hyödyntäessäsi persoonallisuuskyselyjä yhdessä sopivien kykytestien tai tilannekohtaisen käyttäytymisen arviointien kanssa, ne tarjoavat vielä luotettavampaa tietoa rekrytointipäätöstesi tueksi.

Konkreettisia tuloksia online-arvioinneilla

14%
Enemmän tuottoa
tunnistamalla ne kandidaatit, joilla on menestykseen yhteydessä olevia käyttäytymismalleja
(Harveys)

42%
Enemmän voittoa
menestysprofiiliin perustuvien rekrytointipäätösten avulla
(Technology Business)

62%
Hakijoista seulottu alkuvaiheessa
mahdollistaen keskittymisen sopivampiin kandidaatteihin jo prosessin alusta alkaen
(Jurys Inn)

50%
Aikaa säästynyt
optimoimalla rekrytoinnin prosessit tehokkaammiksi
(Outcome Health)

Aon Assessmentin persoonallisuuskyselyt ovat:

  • Helppoja ymmärtää interaktiivisten esimerkkiosioiden ansiosta
  • Saumattomasti integroitavissa ATS-järjestelmääsi
  • Räätälöityjä työn vaatimusten mukaan
  • Kustomoitavissa brändisi visuaaliseen ilmeeseen
  • Erittäin laadukkaita ja luotettavia persoonallisuuden mittareita
  • Lyhyitä ja nopeita tehdä
  • Saatavilla useilla eri kielillä
  • Sertifioituja Det Norske Veritaksen toimesta

 

Ota yhteyttä selvittääksesi, miten voimme yhdessä kehittää kyvykkyysstrategiaasi.

Miksi valita
Aon?

30m+
arviointia
vuodessa

40+
kielivaihtoehtoa
testeissämme

500+
arvioinnin 
ammattilaista

Haluatko lisätietoa? Lue lisää