Vårt team

Aon's Assessment Solutions (tidigare cut-e) består av hundratals kollegor världen över. Här i Sverige arbetar vi med över 300 organisationer över hela landet, och vi har kontor i både Stockholm och Göteborg. Våra heltidskonsulter består enbart av psykologer, som backas upp av ett team duktiga deltidsarbetande psykologstudenter som arbetar hos oss parallellt med studierna under sista åren på utbildningen. Nedan kan du läsa mer om oss och hitta våra kontaktuppgifter. Välkommen att läsa mer och höra av dig!

Henric Bruvik
VD, Leg. Psykolog
Telefon: +46 725 51 65 50
henric.bruvik@aon.se


Henric Bruvik är leg psykolog från Lunds Universitet där han kombinerade psykologistudier med juridik och ekonomi. Han har mångårig erfarenhet av att driva såväl konsultverksamhet som produktutveckling och har tidigare varit VD för Assessio Norge och Assessio Solutions. Henrics främsta expertområde är assessment i dess olika former. Hans fokus är att skapa affärsnytta med hjälp av evidensbaserade metoder.
 

Karolina Andersson 
Leg. Psykolog, seniorkonsult och teamleader
Telefon: +46 720 502 898
Karolina.andersson@aon.se


Karolina Andersson är legitimerad psykolog från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med testutveckling och utbildning i psykologiska test på Hogrefe Psykologiförlaget, samt som psykolog inom det kliniska området. På Aon's Assessment Solutions arbetar Karolina med utveckling och implementering av rekryteringsprocesser, utbildning och relaterade konsulttjänster.

Emilia Blomqvist
Seniorkonsult, Leg. Psykolog och teamleader
Telefon: +46 767 737 660
emilia.blomqvist@aon.se


Emilia Blomqvist är leg. Psykolog från Mittuniversitetet, där hon även studerat juridisk översiktskurs. På Aon's Assessment Solutions arbetar hon med implementering av psykometriska metoder och relaterade konsulttjänster. Hon är ansvarig för GDPR-frågor på Stockholmskontoret. Hon har ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen för att genomföra säkerhetsbedömning av lokförare. Emilia arbetar även kliniskt på "föreningen Storasyster", en ideell förening.

Lena Bamford
Leg. Psykolog, Head of Sales och teamleader
Telefon: +46 738 406 899
lena.bamford@aon.se


Lena Bamford är legitimerad psykolog från Uppsala universitet med fördjupade studier inom organisations- och gruppsykologi från University of Toronto. Inom Aon's Assessment Solutions arbetar hon med implementering av psykometriska metoder och relaterade konsulttjänster, utbildning samt personbedömningar. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog inom neuropsykiatrisk utredning. Lena ansvarar för försäljning av Aon Asssessments lösningar, så du får gärna kontakta henne om du är intresserad av att eventuellt bli kund, eller om bara vill veta mer.

Dr.  Mats Englund
Director, Global Analytics
Telefon: +46 702 19 9087
mats.englund@aon.com


Mats är doktor i psykologi från Stockholms universitet och leder idag ett internationellt analytics-team med globalt fokus på anpassning och utveckling av arbetspsykologiska test, tredjepartsgranskningar, valideringsstudier och forskning internt samt externt i samarbete med akademiska institutioner. Mats har tidigare arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet och som research manager hos Assessio. Mats har bland annat publicerat artiklar i Attention, Perception & Psychophysics; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Journal of Behavioral Decision Making och i Behavior Research Methods.

Marie Wendel
Konsult på Global Analytics, Leg. Psykolog
Telefon: +46 703 929 456
marie.wendel@aon.com


Marie Wendel är legitimerad psykolog från Lunds universitet. Hon är en del av Aon's globala analysteam där hennes arbetsuppgifter främst är forskningsrelaterade frågor, exempelvis utveckling och kvalitetssäkring av Aon´s produkter, tredjepartsgranskningar och kundrelaterade forskningsprojekt, såväl globalt som i Sverige. Marie har tidigare arbetat som konsult på det svenska kontoret där hon främst ägnade sig åt konsulttjänster, projektledning och psykometriskt analysarbete. Innan dess arbetade hon på OPP i Oxford där hon ägnade sig åt kundfrågor och psykometriskt analysarbete. Arbetet resulterade bland annat i en vetenskaplig presentation med fokus på personlighet som lades fram på ITC-konferensen 2014.

Amanda Held
Leg. Psykolog, seniorkonsult
Telefon: +46 705 82 52 37
amanda.held@aon.se


Amanda har arbetat på Aon's Assessment Solutions (tidigare cut-e) sedan 2016 och är idag seniorkonsult och teamledare. Denna roll består framförallt av arbete med att ta fram och implementera urvals- och utvecklingsprocesser i samarbete med såväl nationella som internationella företag. Amanda har gedigen erfarenhet av projektledning av Development och Assessment centers - allt ifrån dess utformning, implementering och leverans till dess utvärdering. Hon håller också i pedagogiska och inspirerande utbildningar i Aon's testverktyg samt gör personbedömningar av chefer och specialister på såväl graduate- som exekutiv nivå.

Tom Kempe 
Regionsansvarig i västra Sverige. Psykolog
Telefon: +46 737 252 114
tom.kempe@aon.com


Tom Kempe är psykolog med fördjupning i organisationspsykologi. Han har under de senare åren väglett organisationer i deras utveckling och uppbyggnad av sina selektionsprocesser genom Aon Assessment i Norge. Där har han samlat på sig mycket erfarenhet från flera brancher som Aviation, Retail, Hälsa och sjukvård, Idrott, Rekrytering, Bygg m.m. Tom ansvarar nu för Aon Assessment i västra Sverige och har sitt säte i centrala Göteborg. Ta gärna kontakt med honom om ni är intresserade att veta mer om vad Aon Assessment kan erbjuda din organisation, privat som offentlig.

Kaj Matherei
Seniorkonsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 733 838 739
kaj.matherei@aon.se


Kaj Matherei är seniorkonsult på Aon's Assessment Solutions och legitimerad psykolog från Stockholms universitet med särskild inriktning mot arbetslivets psykologi. Han har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta inom det arbetspsykologiska fältet med olika typer av konsulttjänster och kvalificerade personbedömningar inom ledarskap och säkerhetskritiska roller. Kaj har tidigare arbetat som psykolog på Assessio och Ericsson.

Adam Post
Leg. Psykolog, seniorkonsult
Telefon: +46 703 735 077
adam.post@aon.se


Adam är utbildad psykolog från Uppsala universitet och har en magister i psykologi från the University of Glasgow.Han skrev sin masteruppsats på Aon's Assessment Solutions (tidigare cut-e) om Gamification inom arbetspsykologisk testning. Han arbetar med kundprojekt, produktutveckling, valideringsstudier och utbildning. Adam ansvarar också för integrationen av Aon's metoder med olika rekryteringssystem (applicant tracking systems).

Ulrike Weiter
Seniorkonsult, Psykolog
Mobil: +46 72 227 4998
ulrike.weiter@aon.se


Ulrike arbetar med utveckling och implementering av olika talent measurement processer inom rekrytering, utveckling och successionsplanering, t.ex. personbedömningar, Assessment/Development Centers, 360 bedömningar, utbildning av kunder i Aon's psykometriska testverktyg, utveckling av team etc. Hon har tidigare bl. annat arbetat som konsult hos CEB (SHL) i Stockholm och är utbildad psykolog från Universität Mannheim i Tyskland.
 

Andrés Cespedes
Konsult, Leg. Psykolog
andres.cespedes@aon.se


Andrés är legitimerad psykolog från Uppsala universitet där han även arbetade med utvecklingsprojekt inom psykologutbildningen. Han har mångårig erfarenhet av sälj och kundservice inom retail och som psykolog har han tidigare arbetat kliniskt och med organisationsutveckling inom primärvården i Stockholm. På Aon’s Assessment Solutions arbetar han med utbildning i Aon's verktyg, projektledning och relaterade konsulttjänster.

Ina Unger
Konsult, Leg. Psykolog
ina.unger@aon.se


Ina Unger är utbildad psykolog från Uppsala Universitet och skrev sin masteruppsats om temporala effekter på personlighet och kognitiva tester. Hon har en bred erfarenhet av organisationspsykologi och har tidigare studerat företagsekonomi och arbetat med personbedömning i Melbourne. Tidigare arbetade hon som strategikonsult inom organisationsutveckling och i hennes roll idag ingår bland annat utbildning i Aon's verktyg, projektledning och relaterade konsulttjänster.

Gabriel Olausson
Leg. Psykolog och Seniorkonsult
Telefon: +46 705 182 944
gabriel.olausson@aon.se


Gabriel är psykolog med specialisering inom organisationspsykologi. På Aon har han sitt primära fokus på affärsutveckling och att utveckla partnerskap med våra större svenska och internationella kunder. Framförallt jobbar Gabriel med att skapa långsiktiga relationer och affärer som kopplar samman Aons breda produktportfölj med våra kunder specifika och komplexa behov. Ta gärna kontakt med Gabriel för ett förutsättningslöst samtal kring hur er situation ser ut, eller om ni är intresserade av att lyfta er HR-organisation till nästa nivå.

Sofia-Lotta Östergren
Konsult, PTP-psykolog
Mobil: +46 739 176 393
lotta.oestergren@aon.se


Lotta Östergren är psykolog från Örebro universitet. Hon arbetar framförallt med produktutveckling, personbedömning och utbildning i Aon's verktyg. Av särskilt intresse är uppdrag med organisationsstrategiska eller ekonomiska inslag då Lotta även är civilekonom med managementinriktning och tidigare har arbetat med revision och som ekonomikonsult.

Elin Ericsdotter
Konsult, PTP-Psykolog
Telefon: +46 704 330 479
elin.ericsdotter@aon.se


Elin Ericsdotter är psykolog från Stockholms universitet där hon läst med särskild inriktning mot arbetslivets psykologi. Som konsult på Aon's Assessment Solutions arbetar Elin bland annat med produktutveckling, personbedömningar, projektledning och utbildning i Aon's testverktyg. 

Andreas Tallian
PTP-Psykolog
Telefon: +46 730 937 527
andreas.tallian@aon.se


Andreas Tallian är psykolog från Göteborgs Universitet. Under sin utbildning riktade Andreas in sig på arbets- och organisationspsykologi, han har exempelvis studerat handledning och konsultation och forskat inom arbetspsykologiska test. Som konsult på Aon's Assessment Solutions arbetar Andreas med marknadsföring, försäljning av urvalslösningar, projektledning och andra relaterade konsulttjänster. 

Ewelina Saxeby
Administratör
Telefon: +46 733 75 90 79
ewelina.saxeby@aon.com


Ewelina Saxeby arbetar som administratör och bistår teamet med support som inkluderar bland annat systemexpertis, schemaläggning, utbildningsadministration och fakturering. Hon har en bakgrund inom service och administration och erfarenhet av tjänster inom t ex finans, redovisning och IT där hon har fått arbeta tillsammans med avdelningar som bland annat HR, ekonomi, försäljning och marknadsföring.

Erik Wretenheim
Konsult
Telefon: +46 705 182 944
erik.wretenheim@aon.se


Erik Wretenheim läser psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och jobbar som konsult på Aon's Assessment Solutions. Han har sedan tidigare läst ekonomi, samt studerat och arbetat utomlands i Australien och Syd Korea. På Aon’s Assessment Solutions bistår han i diverse konsultuppdrag, utbildningar samt tar hand om supportärenden.

Sara Svedberg
Konsult
sara.svedberg@aon.se

Sara Svedberg läser psykologprogrammet på Örebro Universitet och jobbar som konsult på Aon's Assessment Solutions. Hon arbetar med supportärenden och bistår i diverse konsultuppdrag samt utbildningar.

Elin Forsberg
Konsult
elin.forsberg@aon.com

Elin Forsberg läser psykologprogrammet på Uppsala Universitet och jobbar som konsult på Aon's Assessment Solutions. Hon har tidigare jobbat som forskningsassistent på Uppsala Universitet och även gjort praktik hos Aon Assessment Solutions i London. Elin arbetar med supportärenden och bistår i diverse konsultuppdrag. 

Fanny Westin
Konsult
fanny.westin@aon.se

Fanny Westin läser psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Hon har tidigare jobbat med rekrytering och drivit olika föreningar. Fanny arbetar med personbedömningar, håller i studentutbildningar och bistår i diverse konsultuppdrag och projekt. 

Hampus Oresten
Konsult
hampus.oresten@aon.com

Hampus Oresten läser till psykolog på Umeå Universitet och arbetar som konsult på Aon’s Assessment Solutions. Han har en socionomexamen, har tidigare arbetat som enhetschef på ett vård- och omsorgboende och arbetar ideellt för självmordslinjen. Hampus började sin resa hos Aon’s Assessment Solutions i Dubai som psykologkandidat och arbetar nu i Sverige med personbedömningar, utveckling av rekryteringsprojekt samt supportärenden.

Nina Enocksson
Konsult
nina.enocksson@aon.se


Nina Enocksson är psykolog från Linköpings universitet. Hon har tidigare läst sociologi samt studerat och arbetat i Paris och Sydkorea. Efter genomförd praktik hos Aon's Assessment Solutions arbetar hon nu med supportärenden, personbedömningar och bistår i diverse konsultuppdrag och projekt.

Josefin Palmgren
Psykologkandidat
Telefon: +46 709 909 030
josefin.palmgren@aon.se

Josefin Palmgren läser psykologprogrammet vid Karolinska Institutet och genomför våren 2021 sin praktik som konsult på Aon's Assessment Solutions. Hon jobbar bland annat med personbedömningar, videoassessment, supporttjänsten och bistår även i andra projekt och konsultuppdrag. Josefin har tidigare drivit två egna företag, arbetat med psykologisk forskning samt genomfört omorganisationer och rekryteringar som fristående konsult.

Jonathan Tuukkanen
Psykologkandidat
jonathan.tuukkanen@aon.se

Jonathan Tuukkanen läser psykologprogrammet på Umeå Universitet och genomför våren 2021 sin praktik som konsult hos Aon’s Assessment Solutions. Han arbetar med supportärenden men bistår även i diverse projekt och konsultuppdrag. Jonathan har tidigare arbetat med bland annat kundkontakt och inom socialpsykiatrin i Upplands-Bro.

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.