Vårt team

Aon's Assessment Solutions (tidigare cut-e) består av hundratals kollegor världen över. Här i Sverige arbetar vi med över 300 organisationer över hela landet, och vi har kontor i både Stockholm och Göteborg. Våra heltidskonsulter består enbart av psykologer, som backas upp av ett team duktiga deltidsarbetande psykologstudenter som arbetar hos oss parallellt med studierna under sista åren på utbildningen. Nedan kan du läsa mer om oss och hitta våra kontaktuppgifter. Välkommen att läsa mer och höra av dig!
 

Henric Bruvic
VD, Leg. Psykolog
Telefon: +46 725 51 65 50
henric.bruvik@aon.com


Henric Bruvik är leg psykolog från Lunds Universitet där han kombinerade psykologistudier med juridik och ekonomi. Han har mångårig erfarenhet av att driva såväl konsultverksamhet som produktutveckling och har tidigare varit VD för Assessio Norge och Assessio Solutions. Henrics främsta expertområde är assessment i dess olika former. Hans fokus är att skapa affärsnytta med hjälp av evidensbaserade metoder.
 

Jakob Andrén
VD (Vice), Leg. Psykolog
Telefon: +46 703 759 560
jakob.andren@aon.com


Jakob Andrén är leg psykolog från Stockholms universitet med särskild inriktning mot arbetslivets psykologi. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med arbetspsykologiska tester och olika typer av konsulttjänster, t.ex. kvalificerade personbedömningar och certifieringsutbildningar, både inom privat och offentlig sektor. Jakob har tidigare arbetat både vid Assessio och SHL.

Amanda Held
Leg. Psykolog, seniorkonsult och teamleader
Telefon: +46 705 82 52 37
amanda.held@aon.com


Amanda har arbetat på Aon’s Assessment Solutions (tidigare cut-e) sedan 2016 och är idag seniorkonsult och teamledare. Denna roll består framförallt av arbete med att ta fram och implementera urvals- och utvecklingsprocesser i samarbete med såväl nationella som internationella företag. Amanda har gedigen erfarenhet av projektledning av Development och Assessment centers - allt ifrån dess utformning, implementering och leverans till dess utvärdering. Hon håller också i pedagogiska och inspirerande utbildningar i Aon´s testverktyg samt gör personbedömningar av chefer och specialister på såväl graduate- som exekutiv nivå.

Karolina Andersson 
Leg. Psykolog, seniorkonsult och teamleader
Telefon: +46 720 502 898
Karolina.andersson@aon.com


Karolina Andersson är legitimerad psykolog från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med testutveckling och utbildning i psykologiska test på Hogrefe Psykologiförlaget, samt som psykolog inom det kliniska området. På Aon’s Assessment Solutions arbetar Karolina med utveckling och implementering av rekryteringsprocesser, utbildning och relaterade konsulttjänster.
 

Dr.  Mats Englund
Director, Global Analytics
Telefon: +46 702 19 9087
mats.englund@aon.com


Mats är doktor i psykologi från Stockholms universitet och leder idag ett internationellt analytics-team med globalt fokus på anpassning och utveckling av arbetspsykologiska test, tredjepartsgranskningar, valideringsstudier och forskning internt samt externt i samarbete med akademiska institutioner. Mats har tidigare arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet och som research manager hos Assessio. Mats har bland annat publicerat artiklar i Attention, Perception & Psychophysics; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Journal of Behavioral Decision Making och i Behavior Research Methods.

Marie Wendel
Konsult på Global Analytics, Leg. Psykolog
Telefon: +46 703 929 456
marie.wendel@aon.com


Marie Wendel är legitimerad psykolog från Lunds universitet. Hon är en del av Aon´s globala analysteam där hennes arbetsuppgifter främst är forskningsrelaterade frågor, exempelvis utveckling och kvalitetssäkring av Aon´s produkter, tredjepartsgranskningar och kundrelaterade forskningsprojekt, såväl globalt som i Sverige. Marie har tidigare arbetat som konsult på det svenska kontoret där hon främst ägnade sig åt konsulttjänster, projektledning och psykometriskt analysarbete. Innan dess arbetade hon på OPP i Oxford där hon ägnade sig åt kundfrågor och psykometriskt analysarbete. Arbetet resulterade bland annat i en vetenskaplig presentation med fokus på personlighet som lades fram på ITC-konferensen 2014.
 

Lukas Levay
Seniorkonsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 722 568 369
lukas.levay@aon.com


Lukas Levay är legitimerad Psykolog från Lunds Universitet, där han även studerade företagsekonomi. Lukas har stor erfarenhet av såväl utbildningar som personbedömningar på alla nivåer i organisationen, både i nationella och internationella företag. Hans främsta expertområde och intresse är att skapa affärsnytta på strategisk nivå med hjälp av Aon’s urvalslösningar. Lukas arbetar med organisationer i samtliga branscher, som exempelvis Retail, Finance, Consulting, Call Center och Aviation.
 

Kaj Matherei
Seniorkonsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 733 838 739
kaj.matherei@aon.com


Kaj Matherei är seniorkonsult på Aon’s Assessment Solutions och legitimerad psykolog från Stockholms universitet med särskild inriktning mot arbetslivets psykologi. Han har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta inom det arbetspsykologiska fältet med olika typer av konsulttjänster och kvalificerade personbedömningar inom ledarskap och säkerhetskritiska roller. Kaj har tidigare arbetat som psykolog på Assessio och Ericsson.

Adam Post
Seniorkonsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 073 735 077
adam.post@aon.com


Adam är utbildad psykolog från Uppsala universitet och har en magister i psykologi från the University of Glasgow.Han skrev sin masteruppsats på Aon’s Assessment Solutions (tidigare cut-e) om Gamification inom arbetspsykologisk testning. Han arbetar med kundprojekt, produktutveckling, valideringsstudier och utbildning. Adam ansvarar också för integrationen av Aon’s metoder med olika rekryteringssystem (applicant tracking systems).

Ulrike Weiter
Seniorkonsult, Psykolog
Mobil: +46 72 227 4998
ulrike.weiter@aon.com


Ulrike arbetar med utveckling och implementering av olika talent measurement processer inom rekrytering, utveckling och successionsplanering, t.ex. personbedömningar, Assessment/Development Centers, 360 bedömningar, utbildning av kunder i Aon's psykometriska testverktyg, utveckling av team etc. Hon har tidigare bl. annat arbetat som konsult hos CEB (SHL) i Stockholm och är utbildad psykolog från Universität Mannheim i Tyskland.
 

Emilia Blomqvist
Konsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 767 737 660
emilia.blomqvist@aon.com


Emilia Blomqvist är leg. Psykolog från Mittuniversitetet, där hon även studerat juridisk översiktskurs. På Aon’s Assessment Solutions arbetar hon med implementering av psykometriska metoder och relaterade konsulttjänster. Hon är ansvarig för GDPR-frågor på Stockholmskontoret. Hon har ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen för att genomföra säkerhetsbedömning av lokförare. Emilia arbetar även kliniskt på "föreningen Storasyster", en ideell förening.

Lena Bergqvist
Konsult, Leg. Psykolog
Telefon: +46 738 406 899
lena.bergqvist@aon.com


Lena Bergqvist är legitimerad psykolog från Uppsala universitet med fördjupade studier inom organisations- och gruppsykologi från University of Toronto. Inom Aon’s Assessment Solutions arbetar hon med implementering av psykometriska metoder och relaterade konsulttjänster, utbildning samt personbedömningar. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog inom neuropsykiatrisk utredning.
 

Andrés Cespedes
Konsult, Leg. Psykolog
andres.cespedes@aon.com


Andrés är legitimerad psykolog från Uppsala universitet där han även arbetade med utvecklingsprojekt inom psykologutbildningen. Han har mångårig erfarenhet av sälj och kundservice inom retail och som psykolog har han tidigare arbetat kliniskt och med organisationsutveckling inom primärvården i Stockholm. På Aon’s Assessment Solutions arbetar han med utbildning i Aon´s verktyg, projektledning och relaterade konsulttjänster.

Ina Unger
Konsult, PTP-psykolog
ina.unger@aon.com


Ina Unger är utbildad psykolog från Uppsala Universitet och skrev sin masteruppsats om temporala effekter på personlighet och kognitiva tester. Hon har en bred erfarenhet av organisationspsykologi och har tidigare studerat företagsekonomi och arbetat med personbedömning i Melbourne. Tidigare arbetade hon som strategikonsult inom organisationsutveckling och i hennes roll idag ingår bland annat utbildning i Aon´s verktyg, projektledning och relaterade konsulttjänster.

Erik Wretenheim
Konsult
Telefon: +46 705 182 944
erik.wretenheim@aon.com


Erik Wretenheim läser psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och jobbar som konsult på Aon's Assessment Solutions. Han har sedan tidigare läst ekonomi, samt studerat och arbetat utomlands i Australien och Syd Korea. På Aon’s Assessment Solutions bistår han i diverse konsultuppdrag, utbildningar samt tar hand om supportärenden.

Sofia-Lotta Östergren
Konsult
Mobil: +46 739 176 393
lotta.ostergren@aon.com


Lotta Östergren läser till psykolog och arbetar deltid som konsult på Aon’s Assessment Solutions. Hon arbetar framförallt med produktutveckling, personbedömning och support till kunder och kandidater. Av särskilt intresse är uppdrag med organisationsstrategiska eller ekonomiska inslag då Lotta även är civilekonom med managementinriktning och tidigare har arbetat med revision och som ekonomikonsult.

Elin Karlsson
Konsult
Telefon: +46 704 330 479
elin.karlsson@aon.com


Elin Karlsson läser till psykolog vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot arbetslivets psykologi. Som konsult på Aon’s Assessment Solutions arbetar Elin bland annat med personbedömningar, marknadsföringsuppgifter och håller dessutom studentutbildningar på universitet och högskolor runt om i Sverige. Utöver detta bistår hon även i diverse konsultuppdrag och projekt. 

Tilde Egebrand
Konsult
Telefon: +46 762 815 826
tilde.egebrand@aon.com


Tilde går på psykologprogrammet vid Uppsalas Universitet och arbetar extra på Aon’s Assessment Solutions. Hon har tidigare varit psykologkandidat på kontoret i Dubai. Tilde håller bland annat studentutbildningar på universitet runt om i Sverige och bistår i diverse konsultuppdrag.

Gabriela Gavalova
Konsult
gabriela.gavalova@aon.com


Gabriela studerar till psykolog vid Stockholms universitet. Hon har tidigare magisterexamen inom företagsekonomi och HR. På Aon’s Assessment Solutions bistår hon i konsultuppdrag och supportärenden.

Johannes Magnusson
Konsult
Telefon: +46 733 260 797
johannes.magnusson@aon.com


Johannes läser till psykolog vid Örebro universitet och jobbar extra på Aon’s Assessment Solutions. Han har tidigare varit psykologkandidat på kontoret i Dubai. Johannes håller studentutbildningar på universitet runt om i Sverige samt bistår i vissa konsultuppdrag.

Christoffer Murath
Konsult
Christoffer.murat@aon.com


Christoffer Murath läser till psykolog vid Karolinska Institutet och arbetar som konsult på Aon’s Assessment Solutions. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i ekonomi och har arbetat med redovisning. Christoffer håller i studentutbildningar på universitet, bistår i konsultuppdrag och projekt samt hanterar inkommande supportärenden.

Andreas Tallian
Konsult
Telefon: +46 762 354 005
andreas.tallian@aon.com


Andreas Tallian läser psykologprogrammet på Göteborgs Universitet och jobbar som konsult på Aon’s Assessment Solutions. Han har tidigare jobbat som bland annat utbildare och kommunutvecklare i Göteborg. Andreas arbetar med supportärenden, bistår i diverse konsultuppdrag samt håller i studentutbildningar runt om i Sverige. 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.