Använd personlighetstest för att skapa affärsvärde

Förståelse av vad som driver människor och hur de troligen kommer att bete sig hjälper er fatta informerade beslut av högre kvalitet om urval, befordran och utveckling. Aon's arbetsrelaterade personlighetstest mäter de personlighetsdimensioner som är viktigast för kvaliteten på era HR-beslut. Aon hjälper er:

Identifiera
den mest lämpliga

Upptäck vem som kommer att trivas i rollen och i er organisationskultur.

Koppla personlighet till prestation

Ge talanger möjlighet till ökad självinsikt och identifiera utvecklingsområden. 

Predicera
framgång 

Ta reda på vem som har motivation, värderingar och egenskaper för framgång.

 

Aon's personlighetstester hjälper er:

Fånga relevanta personlighetsdrag 

Medarbetare och kandidater tar med sig mer in i arbetet än deras kunskaper, förmågor och erfarenhet – de kommer in med sin unika personlighet och medföljande preferenser och tendenser. Detta kan kartläggas med hjälp av våra personlighetformulär som samtliga är adaptiva, korta, fusksäkra och med hög validitet. 

ADEPT-15® är Aon’s Assessment Solutions senast utvecklade personlighetsformulär som på ett träffsäkert kan fånga upp personlighet i syfte att hjälpa organisationer identifiera de bästa kandidaterna för en roll samt för att utveckla och befordra redan befintlig personal. ADEPT-15® administreras globalt och antalet testtillfällen överstiger 8 miljoner. Testverktyget är baserat på femfaktormodellen, och grundar sig på 50 år av forskning.

Aon's formulär kan användas tidigt i urvalsprocessen för att sålla bort mindre passande kandidater. För användning i slutskedet av rekryteringen finns en intervjuguide för att undersöka riskområden och stärka beslutet.

 

Upptäck kandidaters motivation och värderingar

Personer som passar med företagets värderingar  och som är motiverade att bidra är kritiska för företagets framgång. Aon's motivationstest fångar nyckeldimensioner, går snabbt att genomföra och ger en summering och en intervjuguide.

Förståelse av motivation och värderingar ger ytterligare insikt och guidar beslut om anställning och befordran. 

 

Identifiera icke produktivt beteende 

Förmågan att förutse kontraproduktivt beteende i arbetet är enormt viktigt för att undvika finansiella förluster, sabotage eller försämra erat anseende som arbetsgivare. Förståelse för etiskt beteende (lojalitet, ärlighet, integritet och engagemang) värdefullt i bedömningen vid rekryteringsbeslut och beslut om befordran. 

Aon's integritetstest ger insikt om kandidatens trovärdighet och används för roller som arbetar med känslig data, IT-säkerhet och värdesaker. Säkerhetsaspekten är relevant för maskinoperatörer och förare av fordon.

 

Kombinera personlighetstest med andra verktyg för urval

Insikt om beteende ger värdefull kunskap i beslut om anställning och befordran.

Använd tillsammans med lämpligt begåvningstest eller ett situationsbaserat test och samla in än mer tillförlitlig information som kan stötta er i beslut om kandidater, såväl internt som externt. 

Mätbara utfall

14%
Ökade inkomster 
genom att hitta kandidater med framgångsbeteenden
(Harveys)

42%
Mer vinst 
genom talangbeslut baserade på framgångsprofilen
(DELL)

62%
Utsållade kandidater
för att fokusera på bättre lämpade kandidater
(Jurys Inn)

50%
Tidsbesparing
i rekrytering med optimerade rekryteringsprocesser
(Outcome Health)

Egenskaper hos Aon's personlighetstester

  • Självförklarande: interaktiva exempel
  • Hög andel slutförda test
  • Sömlös integration med befintliga rekryteringssystem
  • Skräddarsydda tester för en rad olika roller och nivåer
  • Kan varumärkesanpassas
  • Hög validitet och robusthet
  • Korta testtider
  • Tillgängliga på flera språk
  • Certifierad av Det Norske Veritas enligt ITC

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer