Gamified Assessment: Engagerande. Innovativt. Beprövat. 

Spelbaserade tester stärker kandidatens engagemang och differentierar bedömningsprocessen från konkurrenternas. Forskning visar att gamified assessment accepteras och välkomnas av kandidater samtidigt som objektiv data erhålls. 

Engagera
kandidater

Gamified assessments ger starkare kandidatengagemang och högre slutförandegrad. 

Mer än bara online 

Designat med hänsyn till förmågan och skärmstorleken hos smartphones och mobila enheter.

Ha tillit till resultaten

Inget spel, träffsäkra och psykometriskt robusta tester som inkludera spelifierade moment.

 

Aon's Gamified Assessments hjälper er:

Förstå gamification och när det kan användas

Spel är utmärkt för att locka kandidater – vilket vi har sett många framgångsrika exempel på. Spel är dock inte lämpliga att basera rekryteringsbeslut på.

Gamifed assessments: Handlar antingen om att rama in standardiserade onlinetester med en berättelse eller att inkludera spelifierade moment. Vi gör bådadera för våra kunder för att öka slutförandegraden utan att kompromissa med mätningens robusthet.

 

Uppnå större engagemang och högre slutförandegrad

Korta och engagerande - tack vare gamification, smartPredict är ett urval av tester som kan användas i rekryteringsprocessens inledande skede. De sållar tillförlitligt ut mindre lämpliga kandidater – vilket sparar deras och er tid. 

Dessutom uppfattar kandidater dessa som tester snarare än spel vilket ger hög grad av slutförande. Seriösa tester för seriösa situationer.

 

Förutse hur kandidater kommer att reagera i verkliga arbetssituationer

chatAssess har revolutionerat situationsbaserade tester. Optimerat för mobilanvändning ser det ut som en meddelandeapp som bygger på problem och frågor typiska för er affärsmiljö.  

chatAssess har förändrat sättet världen ser på situationsbaserade tester.

 

Ett enkelt sätt att spelifiera er testning

Bädda in valfritt test eller formulär från Aon i berättelsen och addera därigenom snabbt ett spelifierat moment i er rekryteringsprocess.  

Anpassningsbart, en unik bedömning som adderar något särskilt till rekryteringsprocessen.

 

 

Egenskaper hos Aon's Gamified Assessment 

  • Kan skräddarsys till ert varumärke
  • Mobilanpassat
  • Självförklarande: interaktiva exempel
  • Fusksäkert tack vare frågegenerator
  • Hög grad av acceptans bland kandidater
  • Sömlös integration med befintliga rekryteringssystem
  • Oberoende av enhet
  • Hög validitet och robusthet
  • Korta testtider

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer