Aons begåvningstest: Innovativa, Korta, Valida

Forskning har visat att begåvningstest är kraftfulla verktyg för att predicera långsiktig yrkesframgång. Inget annat psykometriskt verktyg för bedömning är lika värdefullt för beslut inom HR. 

Identifiera
talang

 Mät de förmågor rollen kräver på ett objektivt sätt. Fatta tillförlitliga beslut, snabbt.

Se bortom betyg 

Bredda din talangpool, erbjud chanser rättvist, bedöm relevanta förmågor och potential.

Förutsäg
framtida framgång

Ta reda på vem som har framgångspotential innan anställning sker.

 

Aon's begåvningstest hjälper er:

Förbättrat förstaurval och sållning

Testerna är korta och engagerande. De kan användas tidigt i rekryteringsprocessen för att snabbt och tillförlitligt sålla ut kandidater som är mindre lämpliga - vilket sparar både deras och er tid.

Alla våra tester är fusksäkra och oberoende av hårdvara vilket gör dem lämpliga att göras oövervakat och online - idealiskt för förstaurval.

 

Förbättra kandidatupplevelsen för högre andel slutförda test

Optimerade för att göras via smartphone och kan för kandidatens bekvämlighet göras från vilken enhet som helst. Spelifierade inslag förbättrar upplevelsen och gör seriösa situationer mer engagerande.

 

Skräddarsy era krav

Branschspecifika färdighetstest gör dem mer relevanta för kandidaterna och möjlighet finns dessutom att skräddarsy testerna till ert varumärke. 

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla företags- och jobbspecifika framgångsprofiler och matchningspoäng för att realisera er talangstrategi.

Egenskaper hos Aon's begåvningstester

  • Självförklarande: interaktiva exempel
  • Fusksäkra tack vare frågegeneratorer
  • Hög acceptans bland kandidater
  • Mobilanpassade
  • Sömlös integration med befintliga rekryteringssystem 
  • Anpassningsbara till ert varumärke
  • Hög validitet och robusthet
  • Korta testtider
  • Tillgängliga på flera språk
  • Certifierade av Det Norske Veritas, i enlighet med ITC

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi. 

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer