Utbildningar

Notera att samtliga utbildningar för närvarande är webbaserade med anledning av COVID-19. Innehållet i webbutbildningen motsvarar en fullständig certifieringsutbildning.

Aon erbjuder innehållsrika utbildningar i alla våra produkter och närliggande områden. Våra kurser kan utformas ändamålsenligt för att passa er organisations behov och mål.

På Aon tror vi på att minska barriärerna att använda våra produkter för testning och bedömning. De är designade att vara användarvänliga och redo att användas. Resultaten är också tydliga och lätta att förstå. 

Våra utbildningar hjälper er att arbeta kompetens- och evidensbaserat med HR. De omfattar certifiering i testverktyg för urval och utveckling, 360-processer samt kompetensbaserad intervjuteknik och kompetensbaserad rekrytering. Öppna utbildningar ges i Stockholm och Göteborg, utöver detta erbjuds även företagsinterna utbildningar.

Vid frågor gällande utbildning kontakta Lukas Levay, Psykolog och bokningsansvarig på lukas.levay@aon.se 
 

 

Certifieringsutbildning

Certifiering i personlighetsformulären shapes och ADEPT-15, motivationsformuläret views, kravprofilsverktyget snap-it samt scales - våra begåvnings- och färdighetstester.

 

Utbildningen ger kunskaper som gör att du självständigt kommer att kunna använda verktygen i ditt HR- och rekryteringsarbete. Utbildningens längd: 2+1 dag.

Nyckelinnehåll och lärdomar

 • Hur identifierar jag vad som krävs för att en person ska vara framgångsrik i rollen?
 • Hur kan jag använda tester för att få relevant information?
 • Vad är personlighets- och färdighetstest och hur fungerar de?
 • Vilka kvalitetskriterier är viktiga i valet av test?
 • Hur fusksäkra är onlinetester?
 • Hur ger jag återkoppling på resultatet?
 

Våra erfarna konsulter går igenom dessa frågor och ger konkreta exempel. Innan kursen genomför du både personlighets- och färdighetstest och övar sedan på att ge återkoppling och tolka resultaten för att befästa dina kunskaper.

Kommande kurstillfällen:
18-19 augusti + 15 september
1-2 september + 1 oktober
29-30 september + 27 oktober
3-4 november + 3 december
1-2 december + 5 januari
 

Vem bör gå utbildningen?

Kursen är särskilt nyttig för dig som jobbar inom HR och använder tester i dina rekryteringsprocesser eller är konsult som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av personlighet och begåvning.

För pris och anmälan kontakta oss på info.sweden@cut-e.se eller Karolina Andersson, utbildningsansvarig på karolina.andersson@aon.com
 

 

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik

 

Kompetensbaserad strukturerad intervju är den mest effektiva och objektiva intervjumetoden. Den kan med fördel användas av HR-specialister och chefer som är involverade i sluturvalet av nya medarbetare. 

Utbildningens längd: 1 dag

Nyckelinnehåll och lärdomar

 • Vad är en kompetens och vilket värde tillför den intervjun? 
 • Hur jämför och värderar jag intervjusvaren objektivt?
 • Hur ser jag till att rekryteringen är i linje med 


Fördelar

 • Du förbättrar din intervjuteknik
 • Du övar dina färdigheter på ‘riktiga’ kandidater
 • Du ökar andelen framgångsrika rekryteringar


Vem bör gå utbildningen?
Våra erfarna konsulter ger relevant teoretisk bakgrund kombinerat med praktisk tillämpning av kompetensbaserad intervjuteknik för att besvara frågorna ovan. Kursen är lämpad för personal inom HR och chefer som är ivriga att förbättra sin intervjuteknik. Utbildningen är särskilt intressant för yrkesverksamma som vill knyta sina intervjuer närmare organisationens kompetenser. 

För pris och anmälan kontakta oss på info.sweden@cut-e.se eller Andrés Cespedes, utbildningsansvarig på andres.cespedes@aon.se

 

360° Feedback

360° Feedback i utveckling

 

Ett kraftfullt verktyg för utveckling av chefer och andra nyckelpersoner. Vi samarbetar med er för att ta fram en lösning som passar era behov och önskemål. Vi får ofta frågor om råd och input inom följande områden: 

 • Användningsområden och mål med 360° feedback
 • Viktiga dos och don’ts när en process för 360° feedback sätts upp
 • Feedback som stöttar och coachar kring de utvecklingsområden som framkommer
 • Vilka kompetenser som bör användas i en 360° feedbackprocess
 • Hur en rundfrågning bäst sätts upp för att få ett differentierat resultat
 • Hur processen läggs upp för att få maximalt deltagande


Vi har stor erfarenhet av att driva skräddarsydda och framgångsrika 360° feedbackprocesser för och med våra kunder.

Kontakta oss för att diskutera era behov.

Utbildning i Effect

Effect för ledningsgrupper
 

 
Certifiering i Aon's Assessment Soultions verktyg för ledningsgrupper, effect. Inkluderar utbildning systemet mapMR. Efter avslutad utbildning kan du självständigt arbeta med effect.  Du kommer ha djupgående kunskap om effects olika skalor, kunna administrera projekt från ax till limpa, och tolka resultat och rapporter.

Dag 1: Certifiering i effect (kl 10-16)
•    Faktorerna och upplägget bakom effect
•    Tolkning och användning av rapporten
•    Systemet mapMR

Dag 2: Case och återkoppling (kl 9-16)
•    Hur man använder effect optimalt
•    Hur man återkopplar effect till kund/ledningsgrupp
•    Case
 

Kommande kurstillfällen:

•    17 & 24 augusti kl 13-16 


För pris och anmälan kontakta oss på info.sweden@cut-e.se eller på 08 - 820 840. För övriga frågor kring effect och utbildningen i detta verktyg, kontakta Kaj Matherei på kaj.matherei@aon.se

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.