Utbildningar


Aon erbjuder innehållsrika utbildningar i alla våra produkter och närliggande områden. Våra kurser kan utformas ändamålsenligt för att passa er organisations behov och mål.

På Aon tror vi på att minska barriärerna att använda våra produkter för testning och bedömning. De är designade att vara användarvänliga och redo att användas. Resultaten är också tydliga och lätta att förstå. 

Våra utbildningar hjälper er att arbeta kompetens- och evidensbaserat med HR. De omfattar certifiering i testverktyg för urval och utveckling, 360-processer samt kompetensbaserad intervjuteknik och kompetensbaserad rekrytering. Öppna utbildningar ges i Stockholm och Göteborg, utöver detta erbjuds även företagsinterna utbildningar.

Vid frågor gällande utbildning kontakta vår support på sweden.clientsupport@aon.se eller 08 - 820 840

 

Certifieringsutbildning


Certifiering i personlighetsformulären shapes och ADEPT-15, motivationsformuläret views, kravprofilsverktyget snap-it samt scales - våra begåvnings- och färdighetstester.

 

Utbildningen ger kunskaper som gör att du självständigt kommer att kunna använda verktygen i ditt HR- och rekryteringsarbete. Utbildningens längd: 1 + 1 dag.
 

Nyckelinnehåll och lärdomar

 • Hur identifierar jag vad som krävs för att en person ska vara framgångsrik i rollen?
 • Hur kan jag använda tester för att få relevant information?
 • Vad är personlighets- och färdighetstest och hur fungerar de?
 • Vilka kvalitetskriterier är viktiga i valet av test?
 • Hur fusksäkra är onlinetester?
 • Hur ger jag återkoppling på resultatet?
 

Våra erfarna konsulter går igenom dessa frågor och ger konkreta exempel. Innan kursen genomför du både personlighets- och färdighetstest och övar sedan på att ge återkoppling och tolka resultaten för att befästa dina kunskaper.

Kommande kurstillfällen:

7 maj + 30 maj (digitalt)
27 aug + 27 sept (på plats)
17 sept + 18 okt (digitalt)
15 okt + 15 nov (på plats)
12 nov + 13 dec (digitalt)

 

Vem bör gå utbildningen?

Kursen är särskilt nyttig för dig som jobbar inom HR och använder tester i dina rekryteringsprocesser eller är konsult som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av personlighet och begåvning.

För pris och anmälan kontakta vår support på sweden.clientsupport@aon.se eller 08 - 820 840

 

Certifieringsutbildning via e-learning


Denna onlinebaserade certifieringsutbildning är en förkortad version av vår öppna utbildning och riktar sig främst till personer som har erfarenhet av testning eller till personer som föredrar självständig inlärning.

 
Utbildningen sätts upp efter era behov och ni kan bland annat välja på moduler om personlighetstesten shapes och ADEPT-15, motivationsformuläret views, kravprofilsverktyget snap-it samt scales - våra begåvnings- och färdighetstester.

Under det sista steget kommer ni att få genomföra en praktisk uppgift som består av att genomföra en testning på en kandidat och återkoppla resultat. Utbildningen avslutas med ett möte med er kontaktperson på Aon Assessment för att få möjlighet att diskutera hur testen bäst kan användas hos er.

Utbildningen ger kunskaper som gör att ni självständigt kommer att kunna använda verktygen i ert arbete med urval och utveckling.
 
Utbildningens längd: Upp till 5h beroende på antal moduler + en praktisk certifieringsuppgift
 

 

Nyckelinnehåll och lärdomar

 • Hur identifierar jag vad som krävs för att en person ska vara framgångsrik i rollen?
 • Hur kan jag använda tester för att få relevant information?
 • Vad är personlighets- och färdighetstest och hur fungerar de?
 • Vilka kvalitetskriterier är viktiga i valet av test?
 • Hur fusksäkra är onlinetester?
 • Hur ger jag återkoppling på resultatet?


Under utbildningen kommer du själv få möjligheten att genomföra flera test och öva på tolkning och teståterkoppling för att befästa dina kunskaper.

Kursen har inga fasta datum utan ni kan påbörja den när det passar er.
 
Vem bör gå utbildningen?
Alla inom HR och bemanning som vill använda arbetspsykologiska tester i urval och utveckling samt konsulter med tidigare erfarenhet av testning.

För pris och anmälan kontakta oss på sweden.clientsupport@aon.se eller 08 - 820 840


 

 

Kompetensbaserad rekrytering

 

Utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik

 

Kompetensbaserad strukturerad intervju är den mest effektiva och objektiva intervjumetoden. Den kan med fördel användas av HR-specialister och chefer som är involverade i sluturvalet av nya medarbetare. 

Utbildningens längd: 1 dag

Nyckelinnehåll och lärdomar

 • Vad är en kompetens och vilket värde tillför den intervjun? 
 • Hur jämför och värderar jag intervjusvaren objektivt?
 • Hur ser jag till att rekryteringen är i linje med 


Fördelar

 • Du förbättrar din intervjuteknik
 • Du övar dina färdigheter på ‘riktiga’ kandidater
 • Du ökar andelen framgångsrika rekryteringar


Vem bör gå utbildningen?
Våra erfarna konsulter ger relevant teoretisk bakgrund kombinerat med praktisk tillämpning av kompetensbaserad intervjuteknik för att besvara frågorna ovan. Kursen är lämpad för personal inom HR och chefer som är ivriga att förbättra sin intervjuteknik. Utbildningen är särskilt intressant för yrkesverksamma som vill knyta sina intervjuer närmare organisationens kompetenser. 

För pris och anmälan kontakta vår support på sweden.clientsupport@aon.se eller 08 - 820 840

 

360° Feedback

 

360° Feedback i utveckling

 

Ett kraftfullt verktyg för utveckling av chefer och andra nyckelpersoner. Vi samarbetar med er för att ta fram en lösning som passar era behov och önskemål. Vi får ofta frågor om råd och input inom följande områden: 

 • Användningsområden och mål med 360° feedback
 • Viktiga dos och don’ts när en process för 360° feedback sätts upp
 • Feedback som stöttar och coachar kring de utvecklingsområden som framkommer
 • Vilka kompetenser som bör användas i en 360° feedbackprocess
 • Hur en rundfrågning bäst sätts upp för att få ett differentierat resultat
 • Hur processen läggs upp för att få maximalt deltagande


Vi har stor erfarenhet av att driva skräddarsydda och framgångsrika 360° feedbackprocesser för och med våra kunder.

Kontakta gärna vår support för att diskutera era behov på sweden.clientsupport@aon.se eller 08 - 820 840

 

Utbildning i Effect

 

Effect för ledningsgrupper

 
Certifiering i Aon's Assessment Soultions verktyg för ledningsgrupper, effect. Inkluderar utbildning systemet mapMR. Efter avslutad utbildning kan du självständigt arbeta med effect.  Du kommer ha djupgående kunskap om effects olika skalor, kunna administrera projekt från ax till limpa, och tolka resultat och rapporter.

Dag 1: Certifiering i effect (kl 10-16)
•    Faktorerna och upplägget bakom effect
•    Tolkning och användning av rapporten
•    Systemet mapMR

Dag 2: Case och återkoppling (kl 9-16)
•    Hur man använder effect optimalt
•    Hur man återkopplar effect till kund/ledningsgrupp
•    Case


För pris och anmälan kontakta vår support på sweden.clientsupport@aon.se eller på 08 - 820 840. För övriga frågor kring effect och utbildningen i detta verktyg, kontakta Kaj Matherei på kaj.matherei@aon.se

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.