Identifiera och vinn kandidaterna som passar er bäst

Attrahera och vinn de bästa sökande

Använd tester för att snabbt identifiera de bästa kandidaterna och erbjuda en engagerande process. 

Stötta karriärvägledning

Informera och hjälp traineerna att fatta rätt karriärsbeslut.

Förbättra framgångarna av utbildningsprogram 

Identifiera vem som har det som krävs för att framgångsrikt klara ert program.

 

Hur vi kan hjälpa er

Identifiera bäst potential för er organisation 

Begåvningstest är den enskilt största prediktorn för karriärsframgång på lång sikt. Denna grupp sökande har ofta ingen lång meritlista och färdighetstester är en tillförlitlig indikator på någons potential. Begåvningstester är en låg investering och ger ett stort värde till beslutsprocessen. Aon har över 70 stycken olika färdighetstester som kan kombineras för att passa den specifika rollen.

 

Främja mångfald på arbetsplatsen genom praktikplatser

Praktikplatser kan hjälpa er utveckla en mer diversifierad arbetskraft och få in talang i verksamheten tidigare. Vi vet hur praktikanter attraheras, testas och utvecklas.

Gör talanger med olika bakgrunder medvetna om möjligheten att göra praktik - genom att fokusera enbart på vad som krävs för jobbet. 

 

Visa vilka möjligheter som finns tillgängliga

När det finns många olika kurser eller program att välja på, låt oss hjälpa er vägleda era sökande baserat på deras färdigheter, värderingar, motivation och preferenser.

Mätbara resultat av våra Praktikant och Trainee Assessments

Effektiv assessment sparar tid och pengar och säkrar personer med rätt förmågor, personlighet, motivation och passform för organisationen. Några exempel på vad vi uppnått med våra kunder:

95%
framgångsrika genomföranden av praktikprogram
(Siemens)

62%
av sökande sållades ut baserat på passform för verksamheten 
(Jurys Inn)

66%
minskning i antalet intervjuer
(Nobina)

5.2%
ökning av kvinnliga sökande
(BAE Systems)

Vad erbjuder Aon's Assessment Solutions?

  • Rättvisa för alla: ingen negativ påverkan
  • Sömlös integration
  • Utmärkt kandidatupplevelse
  • Spelbaserade och mobilanpassade tester
  • Hög slutförandegrad
  • Robusta produkter med hög validitet
  • Erfarna psykologkonsulter
  • Tillgängliga på flera språk

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi. 

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer