Rekrytera och utveckla digital talang

Nå framgång på en innovativ arbetsplats med anställda som är digitalt redo. Digital potential möjliggör för anställda att navigera framgångsrikt i det digitala arbetslivet och känna sig bekväma i en digital omgivning. Det är en essentiell kompetens i dagens arbetsmiljö.

Identifiera
digital talang

Upptäck de digitalt begåvade som är öppna för att arbeta i den digitala framtiden. 

Bygg digital
kompetens 

Dela och internalisera digital kunskap för att bygga en flexibel verksamhet. 

Framtidssäkra
era team

Bädda in digitalt DNA i teamen: Anamma förändring, var flexibla och lär nytt.

 

Aon's Digital Readiness Assessment hjälper er:

Upptäcka digital potential

Identifiera talang som är villig att lära, öppen för förändring och som har förmåga att anpassa sig till nya situationer. Detta utgör kärnan i digital kompetens.

Ett test av personlighet och färdighet mäter nivån av digital potential och summeras i en individuell rapport som visar styrkor och utvecklingsområden.

 

Ha förtroende för modellen  

Aon’s Digital Readiness Model har utvecklats under år av analys av hur människor framgångsrikt arbetar i digitala miljöer.

Den bygger på tre essentiella delar av en persons digitala potential och stöds av ytterligare åtta kompetenser. 

Ta den och använd den i er organisation.

 

Främja digitalt ledarskap

Träna och utveckla de digitala färdigheterna och kompetenserna hos era ledare.  

Utveckla deras självförtroende och kunskap genom omvänt mentorskap och utvecklingstipsen som inkluderas i rapporten.

 

Stötta verksamhetens digitala transformation

Definiera kompetenserna er verksamhet behöver för att leda er genom digital transformation.

Få kunskap om vem i organisationen som har dessa färdigheter – och ta in nya talanger vid behov.

Egenskaper hos Aon's test av digital potential

  • Kort testtid
  • Kan skräddarsys till varumärke
  • Utvecklingstips inkluderas i rapporten

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi. 

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer