Skapa mångfald med hjälp av tester

Bredda er talangpool. Skapa affärsvärde genom en bredd av färdigheter, bakgrunder, personligheter och erfarenheter. Aon ser till att er testprocess främjar ökad mångfald. 

Gör det som är rätt 

Rättvisa, objektiva och transparenta beslut ger rätt person jobbet.  

Bredda er talangpool  

Mät bara arbetsrelevanta kriterier, bekämpa fördomar och fånga potential. 

Stärk ert varumärke som arbetsgivare

Marknadsför era värderingar om mångfald och inklusion för att engagera sökande och kunder.

 

Hur vi kan hjälpa er uppnå ökad mångfald

Uppnå mångfald genom en rättvis rekryteringsprocess

Att skapa en diversifierad arbetsstyrka handlar om att välkomna en blandning av färdigheter, erfarenheter, språk, kunskap och perspektiv. En diversifierad arbetsstyrka skapar konkret affärsvärde.

För att uppnå mångfald behöver företag fokusera på arbetsrelevanta kriterier i sina bedömningar.

 

Rättvis bedömning är kärnan i mångfald

Rättvis bedömning fokuserar på kraven arbetet ställer och kandidatens arbetsrelevanta attribut vilket därigenom undanröjer fördomar. Alla Aons tester bygger på principer om rättvisa test. Vi designar och prövar testerna för att eliminera fördomar och konsulterar organisationer i hur rättvisa test- och rekryteringsprocesser designas.

 

Samarbeta med Aon för att säkerställa rättvisa

För att försäkra er om att era test- och bedömningsprocesser är opartiska behöver ni en samarbetspartner med vetenskapligt beprövade verktyg och kunskap om rättvisa processer. Ni behöver kunskap om hur tester passar in i er företagskultur och hur de kan skräddarsys utan orättvis diskriminering för olika roller.

Aon's kompetens inom mångfaldsarbete

  • Forskare och experter inom analys
  • Mobiltester för att nå en bredare talangpool
  • Rättvisa för alla - oavsett språk eller inlärningssvårigheter
  • Arbets- och organisationspsykologer specialiserade inom mångfald
  • Rättvisa genom automatiserad rättning
  • Valida och robusts produkter
  • Certifierade tester av Det Norske Veritas, i enlighet med ITC

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer