Tillförlitliga, robusta och forskningsbaserade psykometriska tester

Aon's innovativa tester för rekrytering och urval ger er en pålitlig grund för ert beslutsfattande. Alla våra tester har en solid forskningsbakgrund och är både tidseffektiva och användarvänliga för såväl kandidat som rekryterare.

Personlighetstester

Föräkra er om att ni anställer personer med rätt beteenden för att nå framgång.

Begåvningstester

Korta, valida och reliabla tester som mäter specifika och relevanta färdigheter för arbetet.

SJQ

Få kunskap om hur kandidater kommer att reagera i situationer relevanta för er verksamhet

Aon's  arbetspsykologiska tester hjälper er:

Fånga relevanta personlighetsdrag 

Människor anställs för sina färdigheter och misslyckas på grund av sin personlighet. Detta vanliga misstag kan undvikas med hjälp av Aon's personlighetstester. Alla våra personlighetstester är adaptiva, korta, säkra mot fusk och har hög validitet.

Aon's personlighetstester kan användas tidigt i urvalsprocessen för att sålla ut olämpliga kandidater. Vid användning i rekryteringens slutskede finns detaljerade rapporter och intervjuguider för att ni ska kunna undersöka riskområden och bekräfta era beslut.

 

Bedöm begåvning med innovativa, korta och valida tester

Mångårig forskning har visat att begåvningstester har en väldigt stark förmåga att förutsäga framgång på arbetet. Inget annat urvalsverktyg adderar lika mycket värde vid beslutsfattandet.

Aon's begåvningstester är framtagna för att på bästa sätt använda webbteknik på ett tillförlitligt och decentraliserat sätt. Särskilt lämpade är de för effektiv identifiering av potential i samband med volymrekrytering. Aon erbjuder kognitiva tester för ett brett urval av målgrupper. 

 

Använd pålitliga tester med säkerställd  kvalitet

Oberoende granskat av professionella organisationer och designat i enlighet med internationellt erkända standarder från institutioner som ITC, EFPA och APA*. Aon's tester är certifierade och tredjepartsgranskade av ledande aktörer såsom Det Norske Veritas (DNV) och Buros. Testerna är även registrerade hos lokala tillsynsorgan i länder där så krävs.

Vårt globala analytics-team genomför regelbundet valideringsstudier där de mäter sambanden mellan testresultat och arbesprestation, engagemang, anställningstid, mångfald och andra utfallsmått våra kunder vill mäta.

Aon har tilldelats certifikatet ISO/IEC 27001 gällande ledningssystem för informationssäkerhet. Våra IT-system följer alla nationella legala krav på dataskydd. 
*ITC International Test Commission; EFPA European Federation of Psychologists' Associations; APA American Psychological Association

 

Skräddarsydda tester för att förbättra er employer branding

Aon hjälper organisationer att visa upp och presentera den aktuella jobbrollen samtidigt som bedömning kan ske av de sökande. I både Realistic Job Previews och Situational Judgement Questionnaire blir kandidaterna informerade om rollen på ett engagerande sätt, och kan utifrån detta själva välja att fortsätta i processen eller inte - vilket sparar tid och pengar för båda parter.

Våra begåvning och personlighetstester kan användas i kombination med dessa för att skapa kraftfulla och skräddarsydda testpaket.

Hur vi arbetar med arbetspsykologiska tester

Vi arbetar med kunder inom alla sektorer, med företag av alla storlekar - på varje nivå inom organisationen, för att säkerställa att deras strategi för urval och utveckling har maximal effekt på verksamheten.

Innovativt

Bygger på det bästa inom onlinetestning: mobilanpassat, engagerande och med tillämpad AI.

Globalt

Vi stöttar kunder över hela världen: 30 miljoner tester varje år, i 90 länder och på 40 språk.
 

Datadrivet

Stöttar våra kunders talangstrategi med datadriven, assessmentbaserad insikt.
 

Mätbara resuktat

Hjälper våra kunder uppnå mätbara resultat genom effektivisering och fokus på att förbättra nyckeltal.
 

 

Organisationer som arbetar med Aon

Deloitte

Innovativt urval av graduates

Introducerade chatAssess för att skapa en mer effektiv och engagerande assessmentprocess

Elkjop

Identifierade högpresterande kandidater

Förutspådde säljprestation

Nobina

Förutspådde klimatsmart busskörning

Identifierade sambandet mellan rekryteringstest och förarnas prestation

Parks and Resorts

Förutspådde högpresterare i serviceroller

Identifierade medarbetare som förmedlade organisationens unika varumärke

Transcom

Förutspådde anställningsläng

Identifiera kandidater som stannar längre i företaget

Lösningar för urval och utveckling

Begåvningstester

Läs mer

Personlighetstester

Läs mer

Situationsbaserade tester (SJQ)

Läs mer

360-graders feedback

Läs mer

Gamification inom
 Assessment

Läs mer

Prediktiva analyser

Läs mer

Videointervjuer

Läs mer

Volymrekrytering

Läs mer

Kontakta oss  om hur vi kan stärka er
talangstrategi.