Intresserad av att använda våra onlinebaserade psykometriska tester i din forskning?

Funderar du på att skriva en kandidat/master-uppsats eller doktorsavhandling där du använder psykometriska test? Vi på Aon har en bredd av innovativa onlinebaserade psykometriska test och är intresserade av många olika aspekter av pågående forskning.
 

Vi stödjer studentdrivna forskningsprojekt och arbetar tillsammans med att antal olika universitet - vi tar inte betalt för användningen av våra test i din forskning, men vill veta vad de används till.

Kontakta oss för att diskutera dina förutsättnignar

Våra akademiska partners


 

 

Exempel på studentdriven forskning

Studenter på universitet från alla världens hörn använder Aon för att forska på psykometrirelaterade ämnen.

 

Här är några exempel: 

  • Emotionell intelligens - faktorer som kan få ledare att tappa fattningen - syftar till att predicera EI-facetter i shapes. Kandidatuppsats vid EBC University of Applied Sciences, Tyskland.
  • Begreppsvaliditets-studie där scales numerical (consumer) används tillsammans med scales scales lst-screening, masteruppsats vid Fresenius University of Applied Sciences, Tyskland
  • Begreppsvaliditets-studie där shapes (basic) används tillsammans med NEO-FFI, kandidatuppsats vid Fresenius University of Applied Sciences, Tyskland
  • Begreppsvaliditets-studie där shapes (graduate) används tillsammans med NEO-FFI, kandidatuppsats vid Fresenius University of Applied Sciences, Tyskland
  • Jämförelse för att bekräfta testprestation mellan scales verbal (consumer) compact och standardversionen av scales verbal (consumer). Kandidatuppsats vid Fresenius University of Applied Sciences, Tyskland
  • Studie för att identifiera i vilken utsträckning multitasking påverkar testprestationer - en uppföljningsstudie där ett simultankapacitetstest, ett koncentrationstest och ett logiskt slutledningtest (scales mt, e3+) användes. Masteruppsats vid Birkbeck University i London, Storbritannien 
  • Jämförelse av testprestationer mellan scales lst och scales mt för mobil-version och scales lst och scales mt i dator-version. Masteruppsats vid Stockholms universitet och kandidatuppsats vid Luleå Tekniska universitet, Sverige
  • Gör kontexten tester mer socialt accepterade? scales verbal (consumer compact) i en affärskontext och samma test i en fantasi/science fiction-kontext där feedback kring social acceptans samlades in. Kandidatuppsats vid University of Giessen i Tyskland. Resultaten har publicerats här.

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.