Öka effektiviteten hos ledningsgruppen genom assessment

Studier visar att 40 % av tiden företagsledare spenderar i möten är oproduktiv. Minska denna tid drastiskt genom att förstå förbättringsområden i möten och vidta åtgärder.   

Jämför
effektivitet

Medlemmar i teamet bedömer gruppens skicklighet, inte varandra. Resultaten jämförs med andra ledningsgrupper.

Praktiska
handlingsplaner 

Diagnostiska verktyg belyser förbättringsområden. Specifika åtgärder möjliggör snabb och märkbar förändring. 

Vetenskaplig grund 

Decennier av forskning och utveckling med över 200 studerade ledningsgrupper. Effektivt, praktiskt och valitt.

 

Aon's assessment av ledningsgrupper hjälper er:

Lita på resultaten

Grundat på en väletablerad och beforskad modell av ledningsgruppeffektivitet som har identifierat indikatorer på högresterande team och faktorerna som påverkar detta.

Aons assessment har använts av 200 ledningsgrupper över hela världen och ger ledning i vilket nästa steg som är rätt att ta.

 

Lyfta fram omedelbar handling 

Profilrapporten belyser varje teammedlems poäng på de olika frågeformulären. 

Rekommendationer ges på hur teamen och varje individ kan förbättra sin produktivitet i möten.

Egenskaper hos Aon's assessment av ledningsgrupper

  • Tillgängligt på flera språk
  • Hög acceptans bland ledningsgrupper
  • Konkreta förbättringsförslag
  • Internationella normer
  • Kan skräddarsys efter ert varumärke
  • Diagnostiserar teameffektivitet genom själv-assessment

 

Kontakta oss om hur vi kan stärka er talangstrategi.

Varför välja
Aon?

30m+
genomförda bedömningar
varje år

40+
tillgängliga språk i vårt produktsortiment

500+
kollegor med
expertis inom bedömning

Ännu inte övertygad? Läs mer